Uputstvo za autore српски english

defendologija33 koriceDefendologija br.34

UVODNIK

TRIDESETČETVRTI BROJ DEFENDOLOGIJE

Dosljedni tradiciji Časopisa u razvoju stručne i naučne misli... put slobode, pravde, istine i poštenja Poštovani čitaoci, autori, ljubitelji pisane riječi, ostali smo dosljedni razvoju stručne i naučne misli, na način da smo održali kontinuitet Časopisa u posljednjih 16 godina. Takođe, kvalitet objavljenih radova je imperativ Redakcije koja ulaže značajne napore da Časopis bude prepoznatljiv i da dâ doprinos naučnim oblastima kojima se bavi. Takav pristup zahtijeva veliku posvećenost, profesionalizam i entuzijazam, imajući u vidu da je uređivanje naučnog časopisa složen posao koji pored stručnosti zahtijeva finansijsku podršku, koju je u ovom nesigurnom i sve više kriznom vremenu sve teže obezbijediti. Moralna je obaveza glavnog i odgovornog urednika da ukaže i na ove probleme, jer društvo koje ne ulaže dovoljno u razvoj naučne misli suočiće se sa posljedicama, čiji će negativni efekti biti dugoročni. Naši urednici i članovi Redakcije, nesebično, stručno i, prije svega, pro bono daju veliki doprinos da Časopis opstane i ne samo to, nego nastoje da se ta plemenita ideja unaprijedi. Bez obzira na sve uticaje, Defendologija će i dalje nastojati da ide u korak sa naučnim i stručnim dostignućima, ali i sa aktuelnim društvenim kretanjima, trendovima i tendencijama. Naše opredjeljenje je stvaranje demokratskog i stabilnog društva. To nije moguće bez vladavine prava, ekonomske stabilnosti i uvažavanja kulturnih i nacionalnih sfecifi čnosti naroda u Bosni i Hercegovini. Isključivost političkih elita, nedostatak osjećaja za probleme običnog čovjeka i javno dobro, korupcija i organizovani kriminal, izražene socijalne razlike i porast siromaštva neki su od gorućih problema u našem društvu. Navedeni društveni problemi ujedno su i izazovne teme za društvena istraživanja. Veliki umovi najčešće ne žele da budu vladari, naprosto jer hoće da se bave stvaranjem, a ne varanjem. Oni ne žele da vladaju niti da osvajaju. Žele da pomognu svima, žele da dijele sreću, a ne patnju. Ne žele da se mrzimo. Na ovom svijetu ima mjesta za sve. Majka Zemlja nas može prehraniti sve. Možemo živjeti slobodno i lijepo, ali ne smijemo promašiti put, put slobode, pravde, istine, poštenja... Ne smijemo dozvoliti: da pohlepa zatruje naše duše, da postavi prepreke mržnje, da nas vodi u patnju, da nas nauka napravi ciničnim, a intelekt bezdušnim. Razmišljamo previše, a osjećamo premalo. Nama treba humanost. Više od inteligencije, treba nam dobrota i velikodušnost. Bez tih kvaliteta život bi bio nasilan i sve bi bilo izgubljeno. Priroda svih tehničko-tehnoloških pronalazaka vapi za našom dobrotom, za opštim jedinstvom duha. Naš glas treba da doseže do miliona ljudi, da mijenja stvarnost na bolje. Onima koji me čuju, kažem – ne očajavajte. Nesreće koje se nad nama događaju zbog pohlepe i gorčine čovjeka, koji se boji ljudskog napretka, će proći. Borimo se za novi svijet, prijatan svijet, gdje će čovjek moći da radi, mladost imati budućnost, a starost bezbjednost. Borimo se za razuman svijet, svijet poštenja, pravde, nauke, obrazovanja i napretka, koji će svima donijeti sreću. Da li je potrebno naglasiti da je prostor jugoistočne Evrope, time i Bosne i Hercegovine, u bezbjednosnom i geopolitičkom smislu vrlo značajan, što nameće potrebu za postojanjem naučnog časopisa otvorenog za različite akademske poglede i pristupe? Defendologija je otvorena širokom krugu autora iz zemlje, regiona jugoistočne Evrope i drugih zemalja u svijetu, da naučno utemeljeno, objektivno i ideološki neopterećeno prezentuju rezultate svoji teorijskih i empirijskih istraživanja. Kao što vidite, ostali smo i dalje vjerni multidisciplinarnoj orijentaciji vašeg i našeg časopisa, a u ovom broju prisutni su radovi iz područja: kriminologije, krivičnog prava, ekologije, međunarodnih odnosa, socijalne patologije i lingvistike, kao, što su Predstavnici starije populacije kao akteri krivičnih djela(Older criminals and the crimes they commit), Pripremanje krivičnog djela u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini, Ekološka kriza i održivi razvoj, Međudomaće odrednice ponašanja država, Uloga socijalnih faktora u formiranju nasilničkog ponašanja kod djece, Korpusna lingvistika. Poštovane kolege, stručni i naučni radnici, u ime Redakcije pozivamo vas da i dalje objavljujete radove u našem časopisu u cilju razvoja naučne i stručne misli, i društvenog prosperiteta u cjelini.

Glavni i odgovorni urednik

 

SADRŽAJ

UVODNIK

KRIMINALITET STARIJIH OSOBA
dr Michael J. Palmiotto
dr Brian F. Kingshott
Charles Hegstrom
PREDSTAVNICI STARIJE POPULACIJE KAO AKTERI KRIVIČNIH DJELA

KRIVIČNO PRAVO
mr Drаgаnа Мiliјеvić
PRIPRЕМАNЈЕKRIVIČNОG DЈЕLАU KRIVIČNОМ ZАKОNОDАVSТVU U BОSNI I HЕRCЕGОVINI

EKOLOGIJA
mr Irina Kovačević
EKOLOŠKA KRIZA I ODRŽIVI RAZVOJ


MEĐUNARODNI ODNOSI
doc. dr Luka V. Todorović
MEĐUDOMAĆE ODREDNICE PONAŠANJA DRŽAVA

MLADI I NASILJE
mr Žana Vrućinić
ULOGA SOCIJALNIH FAKTORA U FORMIRANJU NASILNIČKOG PONAŠANJA KOD DJECE


LINGVISTIKA
Tatjana Ponorac
OSNOVI KORPUSNE LINGVISTIKE

 

 
BGTPort 2012. Сва права задржана