Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Petar Đukić, NEKE KARAKTERISTIKE POLICIJSKE KULTURE

Stara latinska izreka kaže da vrana vrani oči ne vadi, a stara srpska izreka je da „vuk na vuka ni u gori neće“. U skladu s tim, vlada...

Prof. dr Braco Kovačević, BALKANSKA RASKRŠĆA

Kao svojevrsni „rezervat“, Balkan je „bure baruta“, područje sukobljavanja interesa velikih i malih etničkih grupa, vojnih i političkih...

mr sci Slavko Milić, Mehr i Mut'a prilikom razvoda...

Često se kod većine građana polazi od pretpostavke da čovjek ako nije Islamske vjere onda se nebi trebao baviti nekim pitanjima Šerijeta...

Prof.dr Vaso Bojanić, ŠAH I NAUKA

Šah je po svojoj složenosti, datim pravilima i ograničenjima najbliži nauci. Zbog toga je potrebno izučavati šahovsku teoriju od samog...

POČELO OBILJEŽAVANJE 26 GODINE USPJEŠNOG RADA I RAZVOJA DEFENDOLOGIJE

Brojke govore same za sebe

Godina postojanja i uspješnog rada

Organizovanih naučnih i stručnih skupova

Objavljena knjiga i publikacija

Objavljenih teorijsko stručnih časopisa

Želite biti jedan od autora časopisa "Defendologija"?

Teorijsko - stručni časopis "Defendologija" objavlјuje naučne (originalan naučni rad, pregledni rad, kratko ili predhodno saopštenje, naučna kritika – odnosno polemika) i stručne članke (stručni rad, informativni prilog, prikazi), na srpskom i engleskom jeziku.