Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Prof.dr Duško Vejnović, DEJTONSKA BOSNA I...

Siromaštvo i socijalna nepravda su veliki problem u Republici Srpskoj i BiH. Istorijsko iskustvo pokazuje da se epidemije gladi nisu...

Prof.dr Ostoja Đukić, GDJE SMO I KUDA IDEMO-SELO JE...

Svijet se svakim danom uveliko mijenja. Pogotovo je to postalo još izraženije u periodu globalizacije, hoćemo reći dominacije, i...

mr sci Slavko Milić, BRAČNO I PORODIČNO PRAVO U...

Pitanje rodne neravnopravnosti i nejednakosti žena izraženo je i dalje u svijetu u negativnom trendu, bez obzira na energične napore...

ZBORNIK- DRUŠTVO RAZLIČITOSTI

Pred Vama, nama je Zbornik radova Društvo različitosti koji je rezultat uspješno održanog međunarodnog naučnog skupa na temu „Društveni...

Prof.dr Duško Vejnović, POLITIČKA KULTURA U BOSNI I...

Politička kultura u najširem smislu podrazumijeva onaj dio opšte kulture jednog društva (ili njegovih dijelova) koji obuhvata sistem...

POČELO OBILJEŽAVANJE 24 GODINE USPJEŠNOG RADA I RAZVOJA DEFENDOLOGIJE

Brojke govore same za sebe

Godina postojanja i uspješnog rada

Organizovanih naučnih i stručnih skupova

Objavljena knjiga i publikacija

Objavljenih teorijsko stručnih časopisa

Želite biti jedan od autora časopisa "Defendologija"?

Teorijsko - stručni časopis "Defendologija" objavlјuje naučne (originalan naučni rad, pregledni rad, kratko ili predhodno saopštenje, naučna kritika – odnosno polemika) i stručne članke (stručni rad, informativni prilog, prikazi), na srpskom i engleskom jeziku.