Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

45 godina uspješnog rada i razvoja Univerziteta u...

Prof.dr Duško Vejnović, sociolog, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci Univerzitet u Banjoj Luci je ponos Banja Luke, Krajine i...

Okrugli sto- Kulturni centar Kruševac

Više informacija pogledajte na web stranici:...

Časopis defendologija 45-46

Defendologija, kao naučna disciplina o zaštiti, odbrani i bezbjednosti, nova je naučna disciplina, paradigma zasnovana na naučnom diskursu...

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva: ustanimo i...

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV SIROMAŠTVA: USTANIMO I DIGNIMO GLAS ZA SOCIJALNU UKLJUČENOST Evropski defendologija centar , sa svojim...

POČELO OBILJEŽAVANJE 23 GODINE USPJEŠNOG RADA I RAZVOJA DEFENDOLOGIJE

Brojke govore same za sebe

Godina postojanja i uspješnog rada

Organizovanih naučnih i stručnih skupova

Objavljena knjiga i publikacija

Objavljenih teorijsko stručnih časopisa

Želite biti jedan od autora časopisa "Defendologija"?

Teorijsko - stručni časopis "Defendologija" objavlјuje naučne (originalan naučni rad, pregledni rad, kratko ili predhodno saopštenje, naučna kritika – odnosno polemika) i stručne članke (stručni rad, informativni prilog, prikazi), na srpskom i engleskom jeziku.