Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

POLITIKA NEOLIBERALIZMA I NEODGOVORNOSTI RUŠI BiH

Parola-neka tržište upravlja svime, sprega politike i korporacija koju treba kritikovati-sloboda je najveća vrijednost Političari u...

POKORAVANJE NARODA U TRI ČINA-KUDA IDE NAROD i BiH?

„Građanstvo je suviše paralizovano poniženjem da bi bilo sposobno da se pobuni“ (Sartr) Bosansko hercegovačka politička pozorišna...

Duh i slovo Jovana Raškovića u Krajini-kako dalje?

Čovjek koji je u bezdušnu politiku uneo svoju dušu, u nacionalnu ideologiju humanizam, u hrvatsko-srpski raskol duh sporazuma, a...

MEDIJI, DRUŠTVO I ODNOSI SA JAVNOŠĆU-POLITIČKA...

Po onome što i kako rade npr. neki mas-mediji u BiH ne bi se moglo zaključiti da su slobodni, da su činioci političke socijalizacije i...

POLITIČKA KORUPCIJA U BiH-POREMEĆAJ MORALNIH...

Republika Srpska i BiH ulaze u novu fazu (ne)politike u kojoj treba izaći iz ideoloških rovova. Dramatični sukobi i podjele u političkim...

POČELO OBILJEŽAVANJE 24 GODINE USPJEŠNOG RADA I RAZVOJA DEFENDOLOGIJE

Brojke govore same za sebe

Godina postojanja i uspješnog rada

Organizovanih naučnih i stručnih skupova

Objavljena knjiga i publikacija

Objavljenih teorijsko stručnih časopisa

Želite biti jedan od autora časopisa "Defendologija"?

Teorijsko - stručni časopis "Defendologija" objavlјuje naučne (originalan naučni rad, pregledni rad, kratko ili predhodno saopštenje, naučna kritika – odnosno polemika) i stručne članke (stručni rad, informativni prilog, prikazi), na srpskom i engleskom jeziku.