Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Prof.dr Duško Vejnović, sociolog, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci

 

Univerzitet u Banjoj Luci je ponos Banja Luke, Krajine i Republike Srpske

 

Obrazovanje i nauka su najplemenitiji, najuzvišeniji, najhumaniji i najdalekosežniji cilj svake ljudske zajednice

Svjesni smo svoje naučne i strukovne obaveze da kao univerzitetski profesori želimo i imamo zadatak da širimo znanje i naučnu kulturu među mladim generacijama, da svojim radom skupa sa našim studentima služimo društvu kao cjelini. Posebno ističemo da u naše vrijeme kulturna, socijalna i ekonomska budućnost društva zahtjeva mnogo veće investicije u visoko obrazovanje, koje nalaže evropski bolonjski proces visokog obrazovanja. Neophodno je da uvjerimo sve relevantne subjekte u Republici Srpskoj o doprinosu kojeg visoko obrazovanje i visokoškolske institucije mogu dati zakonskom i društvenom razvoju naše zemlje. Otvaranje rasprave o tome zašto je obrazovanje vrijedno i je li vrijedno, moglo bi pridonijeti da bude prilagođenije potrebama pojedinca i društva. Kao što je poznato, obrazovanje je jednostavno aspekt socijalizacije, uključuje sticanje znanja i učenje vještina. Namjerno ili nenamjerno obrazovanje često utiče i na stvaranje uvjerenja i moralnih vrijednosti. Ono u pravilu usađuje dvije glavne vrijednosti: vrijednost postignuća i vrijednost jednakosti šansi.

Univerziteti su još od svog osnivanja u srednjem vijeku bili neodvojivi od društva u kojem funkcionišu. U različitim istorijskim periodima prioriteti su se davali različitim misijama. Pored nastave istraživanja kao osnovnih univerzitetskih misija, pod trećom misijom univerziteta podrazumijeva se odnos univerziteta i zajednice, okoline. Treća misija univerziteta sastoji se od dvije dimnezijedruštvene, civilne i ekonomske, koje treba da budu ravnopravne. Univerziteti u BiH treba da služe njenim potrebama, jer je priča o univerzitetu nerazdvojiva od njegove odgovornosti prema društvu i ekonomiji, dok s druge strane, ono što je novo je dubina i obim interakcije između zajednica i univerziteta. Treća misija univerziteta podrazumijeva i društvenu i ekonomsku dimenziju i to tako da one treba da budu podjednako značajne. Ona se zasniva na privatno javnim partnerstvima, saradnji univerziteta, privrede i države. Neki autori treću misiju definišu kao drugu akademsku revoluciju i pojavu preduzetničkog univerziteta( Duderstadt, 1999; Vavakova, 1998).

 

 Za nastavak čitanja kliknite ovdje.

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV SIROMAŠTVA: USTANIMO I DIGNIMO GLAS ZA SOCIJALNU UKLJUČENOST

Evropski defendologija centar, sa svojim partnerima Forumom nevladinih organizacija Banja Luka (38 članica) i Sindikatom obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, tradicionalno obilježava Medjunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, 17.10.2020. godine, u cilju jačanja svijesti o globalnom društvenom problemu siromaštva i socijalne isključenosti, kroz podizanje svijesti o važnosti isticanja ovoga problema i načina njegove prevencije, a na osnovu izložbe fotografija Džejmsa Molisona, Where Children Sleep, te kratke prezentacije životne priče npr. jedne jednoroditeljske romske porodice iz Banja Luke, kojoj će ubuduće biti uručivani simbolični pokloni od strane Evropskog defendologija centra.