Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Predsjednik Evropskog defendologija centra prof. dr Duško Vejnović je nagrađen velikim priznanjem. Naime redovnom profesoru Univerziteta u Banjoj Luci uručeno je priznanje, statueta „Kapetan Miša Anastasijević“ na nivou Republike Srpske za stručni i naučni doprinos razvoju Republike Srpske.