Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Centar za sigurnosne studije je u okviru projekta "Izgradnja integriteta i jačanje anti-korupcijskih praksi u sektoru sigurnosti – ACroSS", koji finansira Evropska unija, razvio metodologiju za procjenu otpornosti sigurnosnog sektora na korupciju u javnim nabavkama.

Zajedno sa članovima "Konzorcija za podršku izgradnji integriteta i smanjenju korupcije u sigurnosnom sektoru" (Evropski defendologija centar; Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije"; Istraživački centar Banja Luka; Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, Udruženje za društveni razvoj i prevenciju kriminaliteta; Nova sigurnosna inicijativa), utvrđen je antikorupcioni indeks za 10 institucija sektora sigurnosti BiH koristeći se metodologijom.

Antikorupcioni indeks provjerava otpornost na korupciju u pet oblasti: planiranje javnih nabavki, sprovođenje postupka javnih nabavki, dodjelu ugovora i izvještavanje, izvršenje ugovora i kapaciteti institucije za sprovođenje postupaka javnih nabavki.

Od mogućeg 5, najviši antikoruptivni indeks ima Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona sa indeksom 3.87, zatim Uprava za indirektno oporezivanje BiH 3.30, Sud Bosne i Hercegovine sa 3.09 te Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 3.00. Najniže indekse imaju Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 2.61, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela 2.70 te Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona 2.74.

Urađenom analizom uočeno je da institucije većinom djeluju u okviru zakonskih obaveza vezanih za javne nabavke. U znatnom broju slučajeva primjetno je da nisu obezbjeđeni dodatni uslovi za jačanje odgovornosti, transparentnosti i povjerljivosti, na šta ih, istina, ne obavezuju odredbe Zakona, ali bi u konačnici doprinijele većem povjerenju u proces javnih nabavki.

Zajedničkom analizom procjene pet oblasti za deset institucija sektora sigurnosti, uočava se da su najbolje ocijenjene u oblastima "Izvršenje ugovora" i "Kapaciteti za sprovođenje javnih nabavki". Takav rezultat ostvaren je smanjenjem prakse potpisivanja aneksa ugovora te osiguravanjem kadrova koji su upoznati s procedurama javnih nabavki kroz dugoročni rad na tim poslovima. U tim oblastima ima prostora za unapređenje kroz uspostavu kvalitetnog sistema prijema i kontrole kvalitete robe ili usluga, provođenjem zajedničkih javnih nabavki, kao i putem formiranja novih komisija za svaku javnu nabavku pojedinačno.

Tokom monitoringa, primjećene su određene sličnosti na osnovu kojih je moguće dati opće preporuke. Pojedine preporuke institucije neće biti u stanju same ispuniti, odnosno zahtijevaće značajniju podršku Agencije za javne nabavke BiH.

  1. a) Potrebno je da se objave vezane za javne nabavke objavljuju istovremeno na internet stranici institucije i na Portalu javnih nabavki. Također, na Portalu javnih nabavki treba omogućiti objavu planova javnih nabavki i sve ostale dokumente vezane za taj proces (kao što su izmjene ugovora, Obrasce za praćenje realizacije ugovora i sl.).
  2. b) Institucije se pozivaju da poštuju zakonsku obavezu objavljivanja i blagovremenog ažuriranja Obrasca za praćenje realizacije ugovora. Također, potrebno je da se definiše koji način objavljivanja Obrasca je u skadu sa Zakonom i podzakonskim aktom.
  3. c) Potrebno je da institucije internim aktima utvrde sistem provođenja analize i ispitivanja tržišta.
  4. d) Institucije bi trebale da oforme bazu tehničkih specifikacija koja bi se, u skladu s internim aktima o bazi tehničkih specifikacija i o analizi i ispitivanju tržišta, redovno ažurirala.
  5. e) Institucije bi trebale objavljivati godišnje izvještaje o provedenim postupcima javnih nabavki s informacijama o broju, vrijednostima i vrsti postupka javnih nabavki, broju dobivenih ponuda, broju potpisanih ugovora i vrijednostima potpisanih ugovora, kao i o planiranim postupcima koji nisu provedeni.

Detaljnije o antikorupcisjkim kapacitetima institucija sektora sigurnosti možete vidjeti u Izvještaju za 2016. godinu koji je dostupan na www.css.ba.

Centar za sigurnosne studije će u naredne dvije godine implementacije projekta utvrditi antikoruptivni indeks drugih institucija sigurnosnog sektora te nastaviti pratiti napore institucija u jačanju antikorupcijskih kapaciteta u javnim nabavkama.