Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Zadovolјstvo nam je i čast da Vas u ime Evropskog defendologija centra za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, pozovemo na obilјežavanje Jubileja 20 godina Defendologije (1997-2017) – nauke o bezbjednosnim studijama, zaštiti, bezbjednosti i odbrani, koji će se održati 01.03. 2017. godine (srijeda) u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, u Banjoj Luci, sa početkom u 18,00 časova.

Predsjednik Evropskog defendologija centra

prof. dr Duško Vejnović