Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Evropski Defendoligija centar iz Banjaluke i Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske su dana 4. septembra 2018. godine potpisali ugovor o naučnoj i stručnoj saradnji koji možete pročitati ovdje.