Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Predsjednik Evropskog defendologija centra prof. dr Duško Vejnović je nagrađen velikim priznanjem. Naime redovnom profesoru Univerziteta u Banjoj Luci uručeno je priznanje, statueta „Kapetan Miša Anastasijević“ na nivou Republike Srpske za stručni i naučni doprinos razvoju Republike Srpske.

Svečanost povodom uručenja ovogodišnjih nagrada „Kapetan Miša Anastasijević“ na nivou Republike Srpske upriličena je u Narodnom pozorištu Republike Srpske.

Nagrada „Statueta Kapetana Miše Anastasijevića” u Republici Srpskoj dodjeljuje se od 2016. godine u okviru Sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Srpske i Srbije i projekta „Put ka vrhu”, koji je nastao u Novom Sadu prije 19 godina s osnovnom idejom afirmacije privrednog i društvenog stvaralaštva Srbije i regiona.

Nosioci ovog projekta su „Media Invent” iz Novog Sada, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i Univerzitetom Banja Luka.


PROF. DR DUŠKO VEJNOVIĆ,

redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci

BIOGRAFIJA, KRATKA, RADNA I STVARALAČKA-obrazloženje za dodjelu priznanja

Prof. dr Duško Vejnović, rođen je 16.1.1961. godine u Sokolištu, opština Novi Grad, ranije Bosanski Novi, doktor socioloških nauka, redovni je profesor na Univerzitetu u Banjoj Luci devet (9) godina, izvodi nastavu na Fakultetu bezbjednosnih nauka, Fakultetu političkih nauka, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta i Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Predsjednik je i osnivač naučno-istraživačke organizacije Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja u Banjoj Luci već 23 godine, glavni i odgovorni urednik i osnivač teorijsko – stručnog časopisa Defendologija, predsjednik je naučno-istraživačke organizacije Udruženja nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, aktivno učestvuje u radu Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje, te Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske.

Osnivač je i utemelјivač socioloških aspekata zaštite, bezbjednosti i odbrane na naučnom diskursu zaštita+odbrana=bezbjednost, što objedinjuje Defendologija po Hegelovoj dijalektici kao nova paradigma u nauci. Osnivač je Defendologije kao nauke, naučnog polјa u kojem su uže naučne oblasti zaštita, odbrana i bezbjednost.

U svojoj radnoj karijeri osim obrazovanja i istraživanja kao prve i druge misije Univerziteta, posebnu pažnju je posvetio razvoju treće misije Univerziteta, a tj.angažovanje Univerziteta i akademske zajednice u društvu, državi, okolini.

Saradnik je sa više međunarodnih naučnih institucija, profesor po pozivu, istaknuti naučni i javni radnik. Do sada je objavio 30 knjiga, preko 110 naučnih radova, preko 50 stručnih radova, te učestvovao u realizaciji preko 50 naučno-istraživačkih projekata.

Sve reference prof.dr Duška Vejnovića vidlјive su na stranici Univerziteta u Banjoj Luci Duško Vejnović unibl.org i sajtu www.defendologija-banjaluka.com.

Banja Luka, 5.11.2019.godine