Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Prof.dr Duško Vejnović, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci

Širom svijeta danas se obilježava Praznik rada, 1. maj. Na današnji dan 1886. godine održane su demonstracije radnika u Čikagu, kada je u sukobima s policijom poginulo više radnika, a pet njih je osuđeno na smrt.

Humano je, moralno je, da intelektualci, akademska zajednica ustanu i progovore protiv siromaštva, nezaposlenosti i nejednakosti uopšte. Nije slučajno Organizacija ujedinjenih nacija (OUN) 17.10.1993. godine ustanovila Dan borbe protiv siromaštva, dan koji treba da cjelokupno čovječanstvo inspiriše da se svaki dan bore za one koji su osuđeni na siromaštvo, bespomoćnost, očaj i zapostavljenost. Sociolozi, a posebno sociologija kao opšta nauka o društvu, kao nauka društvene krize pozvana je da objektivno, naučno, a i praktično objasni zatečeno stanje i ponudi bolja, realna, moguća rešenja. Dosta je parola koje su bitne za svijest, ali su plašt za nepokrića. Vjerovatno je dubina i žestina najnovije krize pridonijela da se razbije nekritička atmosfera institucionalnih elaboracija, da se poljuljaju neki ideološki i politički tabui, ili je čak žestina krize i opštenarodno siromaštvo prisilila sociloge da progovore coute due coute.

 

Ukoliko želite da nastavite čitati, to možete učiniti ovdje.