Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Predstavnici pet organizacija civilnog društva i četiri visokoškolske ustanove su u srijedu, 13. jula 2016. godine, potpisali Memorandum o razumijevanju, čime je uspostavljen Konzorcij za podršku izgradnji integriteta i smanjenju korupcije u sigurnosnom sektoru. Konzorcij je osnovan u okviru projekta „Izgradnja integriteta i jačanje anti-korupcijskih praksi u sektoru sigurnosti – ACroSS“ koji implementira Centar za sigurnosne studije, a finansijski podržava Evropska unija.