Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

KROZ 22 GODINE POSTOJANјA I RAZVOJA DEFENDOLOGIJA JE POSTALA BREND BANјALUKE I REPUBLIKE SRPSKE I KONSTITUISANA KAO NAUKA O  ZAŠTITI, ODBRANI I BEZBJEDNOSTI. Naučni diskurs zaštita+odbrana=bezbjednost potvrđuje DEFENDOLOGIJA kao nauka o zaštiti, odbrani i bezbjednosti i to kao paradigma vladajuće teorije najvišeg obima koja na nov način definiše zakone strukture i dinamike u zaštiti, odbrani i bezbjednosti