Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Poštovani čitaoci i autori, čast nam je i zadovoljstvo predstaviti tridesetpeti broj Vašeg i našeg časopisa Defendologija. Već sedamnaestu godinu za redom, sa istim entuzijazmom i vjerom u snagu pisane riječi, naučnu misao, kritičko promišljanje društvene stvarnosti na tragu Horhajmerove kritičke teorije i ubjeđenja da su obrazovanje i naučnoistraživački rad ključni uslovi društvenog napretka – redakcija Defendologije nastavlja sa kontinuitetom u svom radu.

Kompletnu PDF verziju časopisa "Defendologija" broj 35 na srpskom jeziku preuzmite ovdje, na engleskom jeziku preuzmite ovdje.