Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Defendologija, dvobroj (37–38) koji je pred vama, je početak obilježavanja dvadeset (20) godina Udruženja defendologa Republike Srpske, koje je 2007. godine promijenilo naziv u Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, a 2011. godine naziv mijenja u Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja. Poštovani čitaoci, autori, ljubitelji pisane riječi, poštovaoci obrazovanja i nauke kao opšteg dobra, koristimo priliku da Vam se svima zahvalimo na doprinosu koji ste dali u prethodnih dvadeset (20) godina postojanja Defendologije, našeg i vašeg časopisa, te svih izdanja izdavačke djelatnosti Defendologije.

Kompletnu PDF verziju časopisa "Defendologija" broj 37-38 na srpskom jeziku preuzmite ovdje, na engleskom jeziku preuzmite ovdje.

Časopis "Defendologija" broj 37-38 na srpskom jeziku:

Časopis "Defendologija" broj 37-38 na engleskom jeziku: