Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

O časopisu Defendologija

Časopis Defendologija je naučni časopis, osnovan 1997. godine. Časopis izlazi dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku dva puta godišnje. Multidisciplinarnog je karaktera, a dominantne teme su slјedeće: zaštita, bezbijednost, odbrana, policija, vojska, službe bezbijednosti, civilno društvo, nevladine organizacije, mediji, konflikti, nezaposlenost, trgovina lјudima, nasilјe u sportu, civilno-vojni odnosi, religija, lјudska prava, kriminalitet, civilna zaštita, akademska zajednica, društvena odbrana, sistem bezbijednosti, međuetnički odnosi i policijska djelatnost, bezbijednosni menadžment, problemi sindikata, ekološke teme, nacionalna bezbijednost, globalizacija, detektivska djelatnost, socijalni kapital, odlučivanje i naređivanje u policiji, kako protiv terorizma, problemi narkomanije, ustavno pravo, političke stranke, etika, opojne droge, geopolitički položaj Republike Srpske, država i pravo, sajber kriminal, demokratizacija Bosne i Hercegovine i evropske integracije, te niz drugih tema iz oblasti politikologije, sociologije, defendologije, kriminologije, geopolitike, terorizma, civilnog društva itd. Urednik časopisa je dr Velibor Lalić, a glavni i odgovorni urednik je prof. dr Duško Vejnović.

Uputstvo za autore preuzmite ovdje. Uputstvo za citiranje (APA) preuzmite ovdje.

Defendologija, dvobroj (37–38) koji je pred vama, je početak obilježavanja dvadeset (20) godina Udruženja defendologa Republike Srpske, koje je 2007. godine promijenilo naziv u Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, a 2011. godine naziv mijenja u Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja. Poštovani čitaoci, autori, ljubitelji pisane riječi, poštovaoci obrazovanja i nauke kao opšteg dobra, koristimo priliku da Vam se svima zahvalimo na doprinosu koji ste dali u prethodnih dvadeset (20) godina postojanja Defendologije, našeg i vašeg časopisa, te svih izdanja izdavačke djelatnosti Defendologije.

Poštovani čitaoci, uvaženi akademski i stručni radnici, ljubitelji pisane riječi, pred vama, nama, se nalazi 36. broj Defendologije, teorijsko–stručnog časopisa za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, obuke i osposobljavanja. U ovoj godini Evropski defendologija centar obilježava 18 godina uspješnog rada i razvoja. Prošlo je punih osamnaest godina od prvog izdanja našeg časopisa. Dosljednost, kontinuitet, akademski standardi, multidisciplinarnost i aktuelnost tema, izdanja na srpskom i engleskom jeziku, međunarodna redakcija – učinili su časopis Defendologija prepoznatljivim u nacionalnim okvirima, regionu i šire.

Kompletnu PDF verziju časopisa "Defendologija" broj 36 na srpskom jeziku preuzmite ovdje, na engleskom jeziku preuzmite ovdje.