Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

O časopisu Defendologija

Časopis Defendologija je naučni časopis, osnovan 1997. godine. Časopis izlazi dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku dva puta godišnje. Multidisciplinarnog je karaktera, a dominantne teme su slјedeće: zaštita, bezbijednost, odbrana, policija, vojska, službe bezbijednosti, civilno društvo, nevladine organizacije, mediji, konflikti, nezaposlenost, trgovina lјudima, nasilјe u sportu, civilno-vojni odnosi, religija, lјudska prava, kriminalitet, civilna zaštita, akademska zajednica, društvena odbrana, sistem bezbijednosti, međuetnički odnosi i policijska djelatnost, bezbijednosni menadžment, problemi sindikata, ekološke teme, nacionalna bezbijednost, globalizacija, detektivska djelatnost, socijalni kapital, odlučivanje i naređivanje u policiji, kako protiv terorizma, problemi narkomanije, ustavno pravo, političke stranke, etika, opojne droge, geopolitički položaj Republike Srpske, država i pravo, sajber kriminal, demokratizacija Bosne i Hercegovine i evropske integracije, te niz drugih tema iz oblasti politikologije, sociologije, defendologije, kriminologije, geopolitike, terorizma, civilnog društva itd. Urednik časopisa je dr Velibor Lalić, a glavni i odgovorni urednik je prof. dr Duško Vejnović.

Uputstvo za autore preuzmite ovdje. Uputstvo za citiranje (APA) preuzmite ovdje.

Poštovani čitaoci, zadovoljstvo nam je predstaviti trideset i treći broj časopisa Defendologija. Sa nostalgijom se sjećamo 27. marta 1997. godine kada je održana prva sjednica Predsjedništva, tada Udruženja defendologa Republike Srpske, na kojoj je, između ostalog, donesena Odluka o osnivanju i pokretanju objaljivanja časopisa. U međuvremenu, naša organizacija promijenila je ime u Evropski defendologija centar. Učinili smo to u duhu vremena, u skladu s demokratskom i evropskom orijentacijom našeg Centra, i naravno sa očuvanjem izvorne ideje, tradicije i bogatog kulturnog nasleđa.

Poštovani čitaoci, prijatelji pisane riječi, mislioci, poštovaoci stvaranja, borci protiv varanja, pred vama se nalazi trideset i drugi broj časopisa Defendologija. Ovo je vaš i naš časopis prve kategorije, koji se bori za sigurnost svih nas, bezbjednost kao vrhovni zakon, za demokratiju povezanu sa prosperitetom, a protiv je svih oblika radikalizma, ekstremizma i terorizma.