Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Cart

sreda, 01 mart 2017

Jubilej 20 godina Defendologije (1997-2017)

sreda, 01 mart 2017