Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Cart

petak, 15 jun 2018

Potpisan sporazum o naučnoj saradnji

petak, 15 jun 2018