Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Razvoj nauke i obrazovanja, i konstantno poboljšanje naučnog i kulturnog obrazo-vanja stanovništva smatra se jednim od najvažnijih činilaca progresa čovječanstva. Poboljšanje nauke i obrazovanja obogaćuje duhovni život individua i omogućava im da koriste prednosti kulture, nauke i umjetnosti. Napredak u nauci i visokom obrazovanju u Republici Srpskoj treba smatrati prvim činiocem ekonomskog razvoja, dok bi drugi bio ono što se naziva porastom znanja, tj. obogaćivanje obrazovanja novim tehnološkim dostignućima. Kako zaustaviti one obrazovne interesne grupe kojima je osnovni moto profit, a ne kvalitetno obrazovanje?

Savremeni naučno-tehnološki razvoj čovječanstva omogućio je i sve veću rasprostranjenost znanja o: bezbjednosnim studijama, zaštiti, bezbjednosti i odbrani. Iako se oni, kao sveobuhvatni problem, posmatraju u svim naučnim disciplinama, nedostaje jedinstven sistemski pristup proučavanju osnovnih pojava na ovom polјu. Upravo taj i takav nedostatak u sadašnjoj nauci otklanja Teorija defendologije. Posvećenost naučnom metodološkom pristupu širenju znanja o:bezbjednosnim studijama, zaštiti, bezbjednosti i odbrani, je pravac djelovanja koji mi institucionalno, naučno i obrazovno, usavršavamo preko 20 godina.

Kroz razvoj lјudske civilizacije knjige i lјudi su oduvjek bili pratioci jedni drugima, zato oni imaju veoma često istu sudbinu. Nјihova sudbina je slična zato što, često ne zavise od njih samih, društveni je kontekst presudniji od samog teksta. Tome usudu, dakako, nije mogla umaći ni ova knjiga. Nije mogla zato što je testirala aktuelnu međunarodnu situaciju sa pogledom na stanje, puteve i perspektive u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, čiji smo i sami svjedoci i učesnici.