Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Vrijeme u kojem živimo prepuno je izazova i promjena koje zadiru u sva područja našeeg života, radne aktivnosti, sporta i provoda. Naučno-tehnička dostignuća iz dana u dan ruše granice svijeta koji smo poznavali, premošćujući udaljenosti među najudaljenijim civilizacijama planete Zemlje, štoviše, sve dostupnijim nam čineći i one druge. Ustaljeni obrasci i navike življenja iz dana u dan bivaju dovedeni u pitanje. I to plaši. Budi strah od promjene, pri kojoj nužno umire manji ili veći dio staroga, poznatog nam svijeta, kako bi ustupio mjesto nekom novom, nepoznatom.

Istorija Zemlje prepuna je dinamičkih procesa koji su, pre oko 4,6 milijardi godina, rezultovali nastankom žive materije i omogućili životu da buja na većem dijelu Zemlje. To su oni zeleni otisci koji, sa plavetnilom voda i stenovitim sivilom, upotpunjuju sliku i sazdaju jedinstven planetarni mozaik. Najveći uticaj na našu planetu ima Sunce, koje je najvažniji izvor energije i svjetlosti, ali i Mjesec jer on izaziva plimu i oseku. Planeta Zemlja ima u grčkoj mitologiji i svoju boginju Geju po kojoj je dobila ime. Dostignuća u nauci i tehnologiji snažno su ubrzali razvoj sa čime su nastali i globalni ekološki problemi poput klimatskih promjena i globalnog otopljavanja, destrukcije ozonskog omotača i dr. Čovjek postaje planetarni faktor koji mijenja i sebi prilagođava okolinu.

Budućnost o kojoj smo sanjali nije sadašnjost koju živimo. Sanjali smo budućnost u kojoj će nauka, tehnologija, mehatronika, informatika, nano i biotehnologija i ekologija služiti čovječanstvu, a čini se da se dogodilo upravo suprotno. Tehnologija postaje “oruđe” koje služi ideološkim zamislima, a čovječanstvo je svedeno na to da postane eksperimentalna biohemijska laboratorija, u kojoj se te zamisli ostvaruju. U strahu od promjene, mnogi ljudi cijeloga života ostaju zatočeni na pragu svjetova za kojima su čeznuli i do kojih su mogli doprijeti, samo da su se usudili.

 

Knjigu "Energetska efikasnost" možete naći ovdje.

O stanju političkih odnosa i političke kulture u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini može se, između ostalog, zaklјučiti na osnovu sprovedenog istraživanja (2001 godine i 2010 godine), od strane autora u Projektu naučnoistraživačke organizacije Evropski defendologija centar. Tako, političku situaciju u BiH 60% ispitanika ocijenilo je kao lošu, dok je političku kulturu u BiH 59% ispitanika ocijenilo takođe lošom. Kao klјučne društvene probleme u BiH 55% ispitanika su naveli: ekonomsku situaciju, socijalne probleme, nacionalne odnose, mržnju i netrpelјivost i kriminal i korupciju. Rad političkih elita na rješavanju postojećih društvenih problema 71% ispitanika označilo je kao loš, dok se 72% ispitanika ne slaže sa tvrdnjom da političke elite u BiH doprinose stvaranju politički i ekonomski stabilnog društva.

Razvoj nauke i obrazovanja, i konstantno poboljšanje naučnog i kulturnog obrazo-vanja stanovništva smatra se jednim od najvažnijih činilaca progresa čovječanstva. Poboljšanje nauke i obrazovanja obogaćuje duhovni život individua i omogućava im da koriste prednosti kulture, nauke i umjetnosti. Napredak u nauci i visokom obrazovanju u Republici Srpskoj treba smatrati prvim činiocem ekonomskog razvoja, dok bi drugi bio ono što se naziva porastom znanja, tj. obogaćivanje obrazovanja novim tehnološkim dostignućima. Kako zaustaviti one obrazovne interesne grupe kojima je osnovni moto profit, a ne kvalitetno obrazovanje?