Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Kroz razvoj lјudske civilizacije knjige i lјudi su oduvjek bili pratioci jedni drugima, zato oni imaju veoma često istu sudbinu. Nјihova sudbina je slična zato što, često ne zavise od njih samih, društveni je kontekst presudniji od samog teksta. Tome usudu, dakako, nije mogla umaći ni ova knjiga. Nije mogla zato što je testirala aktuelnu međunarodnu situaciju sa pogledom na stanje, puteve i perspektive u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, čiji smo i sami svjedoci i učesnici.

Promjene koje su se dogodile na geopolitičkom planu krajem dvadesetog vijeka, učinile su da svijet u tom momentu, kao nikada do tada u razvoju lјudske civilizacije, nije bio rasterećeniji od mogućnosti velikih međudržavnih sukoba. Vjerovatnoća da će u budućnosti doći do velikih međudržavnih vojnih sukoba i dalјe je prisutna, ali težnje pojedinih aktera međunarodnih odnosa da nastave sa dalјom disolucijom države kao osnovnog činioca međunarodnih odnosa na jednoj strani i sve većeg broja onih koji i dalјe žele da očuvaju državu kao osnovnog činioca međunarodnih odnosa, a samim tim i važećih normi međunarodnog prava, na drugoj strani, dovelo je do pojave ekstremizma u svim njegovim negativnim oblicima kao što je politički, vjerski, kulturni itd., što će umnogome usložniti bezbjednost savremene neoliberalne države.

Zapravo, ovakvi i slični procesi, kao što je globalizacija, predstavlјaju protivriječne procese neoliberalizma, a ti procesi predstavlјaju samu srž ove knjige. Na pojavu ekstremizma (vjerskog, kulturnog, političkog ...) po mnogim savremenim teoretičarima sve više utiče proces globalizacije, kao jedne od glavnih odlika neoliberalizma. Proces globalizacije sa sobom donio je niz protivriječnosti, na jednoj strani omogućio sve veće bogaćenje već bogatih, a istovremeno na drugoj strani siromašni su postali više siromašniji. Zbog toga je, proces globalizacije doprinio produblјivanju već postojećih protivriječnosti između bogatih zemalјa sjevera i siromašnih zemalјa juga kroz povećanje broja siromašnih lјudi širom planete.

Međutim, povećanje protivriječnosti nije samo bilo na globalnom nivo već ono se desilo i unutar samih država, kako na siromašnom jugu, tako i na bogatom sjeveru. Knjiga „Defendološki (zaštitni, bezbjednosni i odbrambeni) izazovi u međunarodnim odnosima sa pogledima na Bosnu i Hercegovinu“, drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, proširila je poglede i istraživanja definisanog problema iz prvog izdanja 2012. godine istoimene knjige. U sudaru sa tom situacijom, verifikovala je svoju osnovnu tezu o raskolima, diobama, dezintegracijama, političkim, ekonomskim, kulturnim, socijalnim, moralnim, defendološkim i mnogim drugim. Balkan je još uvijek ranjiv i konfliktan i krhki mir više počiva na prinudi vanjskih faktora, nego na organskoj integraciji balkanskih privreda i društava.

Prilikom pisanja ove knjige cilј nam je bio da čitaocima na jednom mjestu približimo pojam međunarodnih odnosa i bezbjednosti, kao i da ukažemo na njihovu istorijsku isprepletenost i povezanost i samim tim da pokažemo da se ove dvije cjeline ne mogu posebno posmatrati i analizirati, već da jedna slijedi drugu i da se one međusobno nadopunjavaju. Posebnu pažnju posvetili smo novim, sofisticiranijim izazovima sa kojima se suočavaju sadašnji sistemi međunarodnih odnosa i bezbjednosti, koji su trenutno u jednom „hibridnom stanju“ mješavine kontinuiteta i promjena. Pored toga, pažnju smo posvetili analizi tih promjena, koje većim ili manjim intenzitetom djeluju na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i kakve poslјedice one ostavlјaju na ukupni razvoj Bosne i Hercegovine.

Knjiga je posvećena jubileju 20 godina Defendologije-nauke o bezbjednosnim studijama, zaštiti, bezbjednosti i odbrani, koja je postala brend Banja Luke, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, a prepoznatlјiva je u regionu i šire u međunarodnim odnosima i projektima. Neka ova knjiga, onako kako je napisana, svjedoči vremenima današnjih nevremena, potrebama lјudi za mirom i bezbjednosti, „lјudi i nelјudi“, uspona i padova.

Zahalјujemo se svima koji su svojim kritikama doprinijeli kvalitetnijem pisanju ove knjige. Naravno da su kritike poželјne i ubuduće, prvenstveno iz razloga što je sistem međunarodnih odnosa i bezjednosti živi organizam koji se razvija i usavršava, težeći svom savršenstvu, kao što je u prirodi svakog živog bića.

U Banjoj Luci, 16.01.2017. godine

Autori: Dr Duško Vejnović & Dr Predrag Obrenović

Knjigu u PDF verziji možete preuzeti ovdje.