Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

U arsenal gorućih problema svetskog rizičnog društva spadaju: zagađenost životne sredine, a samim tim hrane i vode, istrošenost neobnovljivih resursa, demografski bum, urbani haos, ogromni nesklad u proizvodnji i distriubciji dobara i usluga. Trka u naoružanju vodećih sila se nastavlja. Iscrpljivanje prirodnih resursa teče vratolomnom brzinom. Istorijski posmatrano, večita borba čoveka sa prirodom. Konačni rezultat - uništenje života na planeti Zemlji, čiji smo stanovnici. Planetarni rizik je svetsku zajednicu doveo u jedinstveni položaj civilizacijske ugroženosti. 

Mehanicističko i redukcionističko poimanje stvarnosti, vera u nesmetani, neprekidini, kontinuirani progres sve se jasnije izobličava i vezuje za jalov pokušaj izgradnje društva obilja. Nove analize i stremljenja u prvi plan stavljaju faktor ugroćavanja društva i životne sredine,  kao imperativ za realizaciju sadašnje i projekciju buduće održive zajednice. U uslovima savremenih sukoba i intervencija moguć je i biološki „rat“. Biološki agensi, namerno ili nenamerno upotrebljeni, spadaju u „tiha i podmukla" oružja, kojima se vodi rat bez razaranja, sa izrazito izraženim naknadnim efektima i teškim posledicama po stanovništvo. Sinteza, proizvodnja i stokiranje ovog oružja čuva se u najstrožoj tajnosti, tako da je veoma teško to otkriti i ako za to postoje opravdane indicije. U  ratne svrhe biološko oružje može se primeniti otvoreno ili prikrivenim putem, najčešće u obliku finodisperznih sistema,  raspršivanjem, raketnim zrnima, avio-bombama, disperzijom ili ubacivanjem uzročnika medju ljude, životinje, objekte, hranu ili vodu. Upotreba  je realno  moguća i bioterorizmom. U biološko oružje spadaju lansirna sredstva, uredjaji za disperziju i aktivno punjenje (agens), gde spadaju: produkti genetičkog inžinjeringa, delovi ćelija-organizama koji mogu izazvati štetne posledice, radovi na kloniranju i izmeni osobina ljudi, upotreba otrovanih-dresiranih životinja u ratu i  za vršenje bioloških proba. Ovo oružje se nalazi u najstrožije čuvanim skladišima, a sadašnji arsenali stvaraju uverenje o najstravičnijem oružju. Upotreba bioloških agenasa, po pravilu, izaziva teška  oboljenja i velike žrtve. Skrivena proizvodnja olakšana je postojećim tajnim pogonima za proizvodnju agenasa,  što navode i tajni izvori obaveštajnih službi supersila.

 

Rad možete pročitati ovdje.