Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Најтежи облик насиља над женама представља фемицид - родно засновано убиство жене од стране мушкарца које је мотивисано мржњом и осећајем надмоћи, који сматра да има право да јој одузме живот. Убиства жена у породици нијесу непозната од постанка људског друштва.

Међутим, у прошлости овом феномену није се придавала посебна пажња или макар не онако како је то случај данас. Научних истраживања у Црној Гори скоро и да нема. Фемицид је последњи стадијум дуготрајног насиља коме су жене изложене од стране мушкараца, али индиректно, кроз пасиван однос шире друштвене заједнице. Искуственим дугогодишњим радом у области спречавања насиља у породици или насиља над женама аутор указује на чињенице да постоје бројни проблеми, који поред осталог могу бити објективне и субјективне природе. Црногорски систем прије свега не придаје посебну пажњу дугогодишњим искуствима бројних службеника и других познавалаца из ове области, а таква исуства се не смију стављати у други план или се до њих олако држати приликом израда било којих Стратегија, планова, законских рјешења и др.

 

За читав текст, кликните овдје.