Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Premda su sistem autokratskog populizma i sistem demokracije definitivno ideološki nekompatibilni, oni su u procesu kreativne globalizacije međusobno povezani brojnim tehnološkim i ekonomskim linkovima koji čine njihovu međusobnu suradnju objektivno mogućom.

Razvoj novih tehnologija (AI, algoritma mašinskog učenja, biotehnologije, nanotehnologije) učinit će tu suradnju objektivno nužnom što će sve više prisiljavati države sa različitim ideološkim i ekosistemima da same ograničavaju vlastite ambicije koje bi mogle predstavljati smetnje za tu suradnju. S ovim se otvara mogućnost da se njihov napredak na unutarnjem i vanjskom ekonomskom i tehnološkom planu doživljava ne kao prijetnja već kao privlačna korist za sve.

 

Za čitav tekst, kliknite ovdje.