Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Strategija „kreativne privlačnosti“ podstiče globalnu kompatibilnost interesa između javnog i privatnog sektora i unutarnju kompatibilnost interesa između države i društva, što stvara novi okvir globalne socijalne stabilnosti.

Viši stepen socijalne stabilnosti obezbjeđuje slobodniji pristup novom profilu talenata, fleksibilniju fluktaciju stručnjaka, lakši pristup tehnološkoj opremi, novim tehničkim i tržišnim standardima, te lakše funkcionalno integriranje svih izvora energije u jedinstvenu energetsku mrežu, što smanjuje zagađenje okoliša. Time se otvara širi prostor za razvoj novih istraživačkih programa na sveučilištima i poduzećima, povezanih posebno sa razvojem kvantno sigurne komunikacije i umjetne inteligencije (quantum secure communications and artificial intelligence (AI), što ima veliki utjecaj na rast kreativne privlačnosti države na svjetskim tržištima.

 

Za čitav tekst, kliknite ovdje.