Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Pitanje lažnih (kupljenih) dipola samo je krajnji refleks općeg duhovnog, moralnog i pravno-političkog stanja u društvu. Ovaj fenomen koji je zahvatio područje bivše države SFRJ rezultirao je iz općeg sloma sistema koji je nametnut raspadom zajedničke države.

Za mnoge raspad te države, koja je bila konstiutuirana na moralnom i pravno-političkom kodeksu samoupravnogsocijalističkog sistema vrijednosti, bilo je skoro pa nepredvidljivo, što je uslovilo stvaranje jednog velikog moralnog, duhovnog i pravnog vakuma. Stara moralna pravila društva preko noći su nestala, a nova nisu bila kreirana ni na vidiku. Uz to moral koji se kreira u okviru porodice umnogome je bio supstituiran općim moralnim društvenim normama koje su nestale preko noći.

 

Za čitav tekst, kliknite ovdje.