Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Analize etničkih sukoba i njihovih uzroka nije dovoljno posmatrati samo na nivo nasilja u sukobima, na što se pažnja obraća u većini analiza, već u svakom slučaju primarno treba usmjeriti pažnju prema subjektima sukoba, njihovoj motivaciji i činiocima koji ih upućuju ili u eskalaciju koja će dovesti do izbijanja nasilnog sukoba, ili u postizanje kompromisa koji će otvoriti vrata mirnom rješenju sukoba.

Ova pitanja pokazuju i izuzetnu kompleksnost ovog velikog problema u svjetskim razmjerama, pa se stoga objašnjavanje etničkog sukoba, njegove dinamike i njegovih posljedica ne može svesti na neko pojedinačno objašnjenje.

 

Za čitav tekst, kliknite ovdje.