Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

U „Balkanskom kafeu u Kijevu“ homo sapiens je po prvi put prisiljen da žrtvuje svoju poslušnost kralju i bogu radi sopstvenog preživljavanja. Tek kad je dosegnuo sposobnost sopstvenog samouništenja kod njega se je stvorila hrabrost da se odupre samovolji vladara i crkve, ali se javio i novi strah: strah od samog sebe.

Suočen sa strahom od samouništenja i strahom od zločina i praznine vladara i crkve, homo sapiens će se po prvi put pobuniti protiv samog sebe i odagnati taj dvostruki strah i prazninu koja se je ispriječila ispred njega. Odbacujući svoju poslušnost prema vladaru i crkvi homo sapiens tek tad postaje sposoban odmaknuti se od osjećanja straha pred zločinom i prazninom koju je prikrivala njegova poslušnost prema vladaru i crkvi stoljećima i po prvi put otvoriti pitanje sopstvene odgovornosti za zločine i prazninu koje je stvorila impregnacija moći između kralja (vladara) i Boga (crkve).

 

Za čitav tekst, kliknite ovdje.