Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

Breadcrumbs

Disocijacija Jugoslavije je počela sa sjeverozapada Jugoslavije.Njeni protagonisti su bili Slovenija i Hrvatska.Separatističko kolo je povela Slovenija kao nacionalno najhomogenija republika u sastavu Jugoslavije U to kolo,sa velikim entuzijazmom,se uključila i Hrvatska.

Verifikacija tog čina je Četrnaesti vanredni Kongres SKJ-e, održan u Beogradu 1990-e godine.Prvo je slovenačka delegacija SK Slovenije demonstrativno napustila pomenuti Kongres,a za njom je to isto učinila i hrvatska delegacija SK Hrvatske.Prema tome,projekat rušenja Jugoslavije je ranije dogovoren između Slovenije i Hrvatske.To je bio preludiji građanskog rata koji je imao katastrofalne posljedice po Jugoslaviju, njen suverenitet i teritorijalni integritet.

 

Za čitav tekst, kliknite ovdje.