Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

Breadcrumbs

Na putu u potrazi za razumijevanjem fenomena poslušnosti današnjeg čovjeka prešli smo dugačak put kroz antičke mitologije sa njihovim kraljevima, faraonima i bogovima: Horusom, Yahweha, Mardukom, Zeusom, Mitrom, Jupiterom.

Listali smo stare antičke knjige i tekstove Konfucionizma, Budizma, Taoizma, Hinduizma, Mahabharate, Dharme, Tore, Biblije, Kurana, Viqayeta.Tumarali smo kroz filozofska tračarenja između Hobsa (Hobbes), Loka (Lock), Monteskijea (Montesquieu) i Rusoa (Rousseuu) o prirodnim pravima čovjeka na život i slobodu koja su se sve više utapala u „duh zakona“ po kojem se svaki čovjek rađa slobodan, a svuda ostaje u okovima u kojima se njegovo dostojanstvo i moral grubo brišu i nestaju u apsolutnoj moći vladara i boga protiv koje čovjek još uvijek ostaje nemoćan i poslušan.

 

Da nastavite čitati, kliknite ovdje.