Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

Breadcrumbs

Možemo slobodno reći da nijedan društveni fenomen nije svojom magičnom snagom izazvao toliko zanimanje društvenih nauka, kao što je globalizacija.Među njima, prioritetno mjesto, pripada sociologiji koja je najpozvanija da objasni suštinu i smisao globalizacije.

Do sada je, u okviru sociologije, izmodelovano veliki broj definicija globalizacije.Naša namjera nije u tome da taksativno izložimo što veći broj definicija globalizacije. Za predmet našeg interesovanje dovoljno je da apostrofiramo onu definiciju globalizacije koju je eksplicirao eminentni sociolog, Miroslav Pečujlić, slijedećim riječima:" Ako bismo izabrali jedan pojam koji simbolizuje duh današnjeg vremena, to bi bio pojam "globalizacija ", nastajanje " svetskog društva". ...Globalni poredak još juče delovao je tako daleko i tuđe, kao da se zbiva u nekom drugom svetu, kao da se dešava nekim drugim ljudima. Već danas on nam izgleda kao novi usud, sila koja pokreće nevidljive konce našeg svakodnevnog života ".

 

Da nastavite čitati, kliknite ovdje.