Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

Breadcrumbs

Istorija ljudske civilizacije, kao i ovog kraja, gdje danas predstavljamo ovu ekološku knjigu je zabeležila mnogo kriza kao što su: pandemija COVID-19, rusko-ukrajinski sukob, pogoršena situacija na KiM, stranačka i socijlna previranja, ratni sukobi uz mogućnost primjene NHB oružja, NHB akcidenti, NHB terorizam, epidemije, pandemije, manjak hrane, energetske (ne)efikasnost, prirodne katastrofe (zemljotresi, poplave, klizišta, odroni, munje i gromovi, suše, požari, enormna pojava ili nestanak brojnih biljnih i životinjdkih vrsta), brojna zagađenja životne sredine, migraciona kretanja, mortalitet...

Vrijeme u kojem živimo: Nove dileme, nova naučna i praktična rješenja, holistički pristup i ideje kroz dijalog svih zainteresovanih (misija). Moramo shvatiti da struka i nauka ne rade samo za sebe, ono što uradimo za sebe, umire sa nama. Ono što uradimo za druge, ostaje iza nas i postaje besmrtno.

 

Za čitavu knjigu, kliknite ovdje