Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

Breadcrumbs

Na samom početku 21 stoljeća čovječanstvo je ušlo u nove velike promjene i našlo se je pred velikim izazovima. Te su promjene i izazovi vidljivi kako na tehnološkim, ekonomskim, ekološkim tako i na političkim i moralnim platformama. Čovjek danas raspolaže sa više moći nego što je ikad do sada raspolagao, ali osjeća se nesigurnije nego ikad do sad.

Iz tog nesklada između osjećanja moći i osjećanja nesigurnosti izrasta nova kultura globalne strukture moći koja traži svoju novu filozofsku i kulturnu autentičnost, ideološku i političku određenost i pravnu i moralnu transparentnost. U okviru te nove filozofske i kulturne autentičnosti i ideološke-političke određenosti i pravne i moralne transparentnosti, naziru se konture DOKTRINE KREATIVNE MODERNOSTI kao novog koncepta razvoja čovječanstva sa novim ključem tehnološkog razvoja, novim konceptom javne politike i sa novom strategijom kreativne privlačnosti.

 

Za čitav tekst, kliknite ovdje.