Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Akademik red. prof. dr Rade Biočanin

Ms Violeta Kaplarević, dipl. menadžer

 U drevnim civilizacijama ljudi su koristili prirodne droge/narkotike iz svoje okoline najčešće u magijskim i religioznim obredima. Korišćenje droga izvan tog konteksta bilo je rijetka pojava. U drugoj polovini XX veka došlo je do ekspanzije zloupotrebe droga, kao i do dramatičnog porasta broja osoba koje su zavisnici od različitih droga, bilo da su one prirodnog ili sintetskog porekla. Ova pojava je raširena naročito među mladima. Karakteristično je i to, da su u svim krajevima svijeta dostupne sve droge, bez obzira gde se one proizvode. Sve više se koriste sintetizovane droge čije je dejstvo jače, a time i opasnije od dejstva prirodnih droga. Posljednjih godina zabeležene su povećane količine sintetičkih droga, koje već nakon prvog konzumiranja izazivaju teške posljedice po konzumenta.

Države Zapadnog Balkana su na raskrsnici puteva koji spajaju zemlje Bliskog istoka sa zemljama Zapadne Evrope, pa joj taj položaj, daje važnu ulogu u saobraćaju ljudi i roba, kako legalnom, tako i ilegalnom. Pojedinci i grupe koji vrše neovlašteni promet opojnim drogama godinama celokupan prostor Balkana koriste za prebacivanje opojnih droga sa istoka na zapad. Najčešće su to heroin i produkti kanabisa, odnosno, sa zapada na istok – kokain i amfetamini. Dio tih droga ostaje i na području nekih država balkana, gde se prodaje pojedincima ili grupama, odnosno konzumentima.

Lanci ishrane pokazuju jednu opštu pravilnost: brojnost [biomasa] pojedinih vrsta [karika u lancu], otpada u smjeru od proizvođača ka krajnjem potrošaču. Od ovog pravila odstupaju parazitski lanci ishrane pošto sićušan parazit može da ima mnogo krupnijeg domaćina. Šuma ima veliku biomasu [osnova piramide] i u njoj živi veliki broj biljnih insekata. Takođe, brojni, ali manje od prethodnih, su insektisojedi. U odnosu na njih, daleko je manje ptica koje se hrane insektima. Čitava šuma može biti stanište samo jednom paru ptica grabljivica [vrh piramide]. Kako sam lanac ishrane obezbeđuje energiju koju sva živa bića moraju posedovati da bi preživela, nužno je da preduzmemo sve moguće mere kako bi ga zaštitili.

Prilikom korišćenja plastičnih kesa čovek izlaže lance ishrane ogromnoj opasnosti. Uništavanje samo jedne karike iz lanca ishrane predstavlja veliku opasnost za sve ostale usko povezane organizme, kao i opasnost od istrebljenja (nalik domino efektu). Loveći životinje skoro da ih istrebljujemo, a to stavlja čitav lanac ishrane u opasnost. Lančane reakcije u lancu ishrane mogu biti veoma opasne. 

 

Da pročitate knjigu možete ovdje.