Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

U istoriji planete Zemlje ekološke krize i katastrofe su često potresale biosferu, noseći sa sobom oštećenja i uginuća brojnih vrsta živih bića, suštinski menjajući sastav živog sveta. Uzrok ovih katastrofa u pradavnim vremenima, osim geoloških procesa nosio je kosmički karakter - sudar sa nebeskim telima ili promene parametara Zemljine orbite i položaja ose rotacije.

Od vremena kada je čovek nastao na planeti Zemlji i njegove puke borbe za biološki opstanak i straha od nepoznatih sila, preko pronalaska vatre, upotrebe uglja i gasa, od iskorištavanja ribe iz mora do drveta iz šume, minerala iz Zemljine kore do vode rijeka i mora. Čovjek je neprestano mijenjao svoj odnos prema prirodi, uništavajući njenu lepotu i jedinstvenost. Ne misleći na posledice, čovek je sve više intezivirao korišćenje prirodnih resursa da bi zloupotrebom nuklearne energije i hemijskih sredstava doveo u pitanje i sam opstanak Planete.

U današnje vreme ne postoji nijedna čovekova aktivnost koja neposredno ili posredno ne doprinosi uticaju hemijskih susptanci na žive organizme - životinje i biljke. Sva djelovanja zagađujućih supstitucija, smanjivanje biljnog pokrivača zemlje, klimatske izmene, izmene u sastavu odgovarajućih sfera na zemlji, promena broja živih vrsta kao i izmene u organizmima, izmene u intezitetu zračenja i niz drugih delovanja, mogu da dovedu do velikih posledica zbog zagađenja.

 

Za nastavak knjige kliknite ovdje.