Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Defendologija, kao naučna disciplina o zaštiti, odbrani i bezbjednosti, nova je naučna disciplina, paradigma zasnovana na naučnom diskursu zaštita+odbrana=bezbjednost. Defendologija, prema Hegelovoj dijalektici, objedinjuje razvojne oblasti, uže naučne oblasti zaštitu, odbranu i bezbjednost u dijalektičko jedinstvo, u cjelinu. Ona kao takva ima univerzitetski nivo, dok su razvojne oblasti koje je konstituišu više stručnog, strukovnog karaktera. Pri tome treba imati u vidu da je bezbjednost jedna i nedjeljiva i nije konstituisana kao naučna disciplina. Ponerologija je nauka o izučavanju zla, ona je naš svetionik – kako otkriti prirodu zla, uzroke zla i razvoj zla? Dva grčka monaha, lologa dali su naziv ponerologija, grčki poneros = zlo, a proces geneze zla u skladu sa tim, nazvan je „ponerogeneza“.

Naša skromna početna istraživanja trebaju nam omogućiti da savladamo zlo uz pomoć razumijevanja njegove prirode, uzroka i razvoja. Moralisti nas vijekovima savjetuju da razvijamo etiku i ljudske vrijednosti; oni se nalaze u potrazi za ispravnim intelektualnim kriterijumima. Bez obzira na napore koje su uložili, oni nisu bili u stanju da nadvladaju mnoge vrste zla koje vijekovima muče čovječanstvo i koje se u današnjim vremenima povećavaju do nezamislivih razmjera. Ponerolog ne želi da umanji ulogu moralnih vrijednosti i znanja na tom području; on bi radije da podupre to sa jednim, za sada potcijenjenim, naučnim znanjem, da bi se zaokružila cijela slika, kako bi se sve to bolje prilagodilo realnosti, te se tako omogućila i jedna ekasnija akcija na moralnom, psihološkom, društvenom i političkom planu. Ta nova disciplina, ponerologija, je tako primarno zainteresovana za ulogu patoloških faktora u porijeklu zla, pogotovo zato što bi jedna svjesna kontrola i nadzor na njima, na naučnom, socijalnom i individualnom nivou, mogli ekasno da uguše ili razoružaju te procese. Naša naučna misao i na osnovu nje borba ne proizilazi samo iz naših ideja, već iz jasne vizije o uzroku koji izaziva zlo. Ponerologija kao naučna disciplina proučava prirodu zla i složene procese njegove geneze, odakle otvara nove načine za suprotstavljanje njemu. Činjenica je, da dok god karakteropatske osobe – ličnosti igraju dominantnu ulogu unutar društvenog sistema i pokreta inspirisanog ponerološkim procesom, ideologija, bilo doktrinarna u začetku ili naknadno vulgarizovana i izopačena, zadržava i potpomaže svoju sadržinsku vezu sa originalnim prototipom.

 

Da vidite čitav časopis klinkite ovdje, a engleska verzija ovdje.

 

BEZBJEDNOST I KRIMINALITET U CRNOJ GORI, mr Slavko Milić

NACIONALNI IDENTITET I KOMUNIKACIJA, doc. dr Borislav Bojić

DIRKEMOVA SOCIOLOŠKA ŠKOLA, prof. dr Ostoja Barašin

BH MEDIJI I CYBER SIGURNOST, Faruk Hadžić

BUDUĆNOST EVROPSKE UNIJE, doc. dr Manja Đurić Džakić

SAVREMENI STRATEGIJSKI MENADŽMENT I STRANI JEZICI, prof. dr Zoran Jerotijević, asis. dr Marijana Aleksić, Gorica Jerotijević

BH KONSOCIJATIVNA DEMOKRATIJA I DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM, Nemanja Rodić

 

English

SECURITY AND CRIME IN MONTENEGRO, Slavko Milić

NATIONAL IDENTITY AND COMMUNICATION, Borislav Bojic

DURKHEIM’S SOCIOLOGICAL SCHOOL, Ostoja Barašin

BH MEDIA AND CYBER SECURITY, Faruk Hadžić

THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION, Manja Đurić Džakić

STRATEGIC MANAGEMENT AND FOREIGN LANGUAGES, Zoran Jerotijević Marijana Aleksić Gorica Jerotijević

BH CONSOCIATIVE DEMOCRACY AND THE DAYTON PEACE AGREEMENT, Nemanja Rodic