Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Монографија „Регионална полицијска сарадња на Западном Балкану са посебним освртом на полицијски систем Босне и Херцеговине“ представља резултат израде и одбране идентично насловљеног завршног мастер рада, одбрањеног на Факултету безбедности Универзитета у Београду. Данас можемо сведочити бројним безбедносним изазовима, ризицима и претњама са којима је суочен регион Западни Балкан.

Ти безбедносни проблеми не могу се решити сами од себе, нити их било која држава може решити самостално. Изражене безбедносне међузависности и заједнички безбедносни идентитет западнобалканских држава никада нису били уочљивији па, у вези с тим, никада није постојала овако изражена потреба за регионалном полицијском сарадњом. Изградња безбедносне заједнице (не политичке) држава Западног Балкана неоходна је како регион не би сагорео у вртлогу организованог криминала и корупције, тероризма и илегалних миграција. Такви феномени захтевају конзистентну, константну, мирољубиву и искрену сарадњу националних полицијских служби свих земаља региона. Такође, концепција полицијског, али и ширег друштвено-политичког система Босне и Херцеговине у великој мери омета потпуно и равноправно учешће ове земље у регионалној полицијској сарадњи. Свестан те проблематике, одлучио сам да посебно укажем на све потешкоће са којима је суочен и којима је оптерећен њен полицијски апарат на том пољу. Користећи, али не злоупотребљавајући слободу научне мисли, у монографији сам представио неке нове релације и класификације безбедносних појмова и феномена.

 

Књигу у цјелости можете прочитати овдје.