Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Čovjek koji je u bezdušnu politiku uneo svoju dušu, u nacionalnu ideologiju humanizam, u hrvatsko-srpski raskol duh sporazuma, a šovinističkoj suprotstavio je demokratsko mirotvorstvo. Sve su to svojstva antipolitike u današnjem svijetu totalne politike. I čim je progovorio, Srbi su ga slušali; sve što je rekao u politici Srbi su primili kao istinu.

Ovakav profil političara, mislioca, intelektualca je danas sve više politički ideal i potreba političkog bića u Republici Srpskoj. Politika humanizma i mirotvorstva i danas nema alternative, jer kao takva jeste preduslov za ekonomski progres koji je nužan za opstanak i širenje stanovništva na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

 

Za čitav tekst, kliknite ovdje.