Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Ljudi i životinje, a naročito psi, žive u društvu koje je ispunjeno sa puno straha, koji se često stvara iz neznanja. Celog života, od kad znam za sebe, voleo sam životinje, a naročito pse, čuvao ih, negovao i družio se sa njima, videvši u njima iskrene prijatelje, koji su me uvek pratili i bili uz mene u svakom trenutku, kad mi je to bilo neophodno, našli se da me oraspolože.

Prof. dr Duško Vejnović , redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci

Tim eksperata Defendologije već 22 godine definiše problem: kako naučno i obrazovno obezbjediti da nastavni predmet Defendologija (opšta nauka o zaštiti, odbrani i bezbjednosti) bude naučno polje u okviru naučne oblasti  društvene nauke?

Memorandume možete vidjeti ovdje i ovdje.

Pesnik Tijana Rapaić Marković master profesor jezika i književnosti (srbista) je rođena 11.12.1977. u Beogradu, a osnovnu i srednju školu završila u Novom Sadu. Još od malena je pokazala visoku darovitost za muziku, pesmu i knjiženost i počela da ispisuje stihove i recituje na školskim priredbama. Završila je osnovne studije srpskog jezika i književnosti na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a tema diplomskog rada glasila je: „Složenice u Tipiku arhiepiskopa Nikodima“, koji je izazvao posebnu pažnju kod profesora i vršnjaka. Potom, 2014. godine, stekla je zvanje master profesor jezika i književnosti (srbista), odbranivši rad pod nazivom: „Veština pisanja u nastavi srpskog kao stranog jezika“.