Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

U arsenal gorućih problema svetskog rizičnog društva spadaju: zagađenost životne sredine, a samim tim hrane i vode, istrošenost neobnovljivih resursa, demografski bum, urbani haos, ogromni nesklad u proizvodnji i distriubciji dobara i usluga. Trka u naoružanju vodećih sila se nastavlja. Iscrpljivanje prirodnih resursa teče vratolomnom brzinom. Istorijski posmatrano, večita borba čoveka sa prirodom. Konačni rezultat - uništenje života na planeti Zemlji, čiji smo stanovnici. Planetarni rizik je svetsku zajednicu doveo u jedinstveni položaj civilizacijske ugroženosti. 

Prirodne i tehničko-tehnološke opasnosti su faktori koji značajno utiču na zdravlje, kvalitet života, eko-ambijent, kako u lokalnoj zajednici, region, kantonu ili županiji, a onda na nacionalnom i globalnom nivou. Stepen prirodnog, tehničko-tehnološkog,  nuklearnog, hemijskog ili biološkog rizika, u smislu vanrednih situacija, kojima je izložena zajednica i svaka individua zavisi od tri faktora: verovatnoće nastanka elementarnih nepogoda i drugih nesreća, težine njihovih posljedica i nivoa zaštite individue i zajednice u celini, koju su dostigli kao subjekti sistema zaštite i spasavanja. 

Vrijeme u kojem živimo prepuno je izazova i promjena koje zadiru u sva područja našeeg života, radne aktivnosti, sporta i provoda. Naučno-tehnička dostignuća iz dana u dan ruše granice svijeta koji smo poznavali, premošćujući udaljenosti među najudaljenijim civilizacijama planete Zemlje, štoviše, sve dostupnijim nam čineći i one druge. Ustaljeni obrasci i navike življenja iz dana u dan bivaju dovedeni u pitanje. I to plaši. Budi strah od promjene, pri kojoj nužno umire manji ili veći dio staroga, poznatog nam svijeta, kako bi ustupio mjesto nekom novom, nepoznatom.