Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

O stanju političkih odnosa i političke kulture u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini može se, između ostalog, zaklјučiti na osnovu sprovedenog istraživanja (2001 godine i 2010 godine), od strane autora u Projektu naučnoistraživačke organizacije Evropski defendologija centar. Tako, političku situaciju u BiH 60% ispitanika ocijenilo je kao lošu, dok je političku kulturu u BiH 59% ispitanika ocijenilo takođe lošom. Kao klјučne društvene probleme u BiH 55% ispitanika su naveli: ekonomsku situaciju, socijalne probleme, nacionalne odnose, mržnju i netrpelјivost i kriminal i korupciju. Rad političkih elita na rješavanju postojećih društvenih problema 71% ispitanika označilo je kao loš, dok se 72% ispitanika ne slaže sa tvrdnjom da političke elite u BiH doprinose stvaranju politički i ekonomski stabilnog društva.

Razvoj nauke i obrazovanja, i konstantno poboljšanje naučnog i kulturnog obrazo-vanja stanovništva smatra se jednim od najvažnijih činilaca progresa čovječanstva. Poboljšanje nauke i obrazovanja obogaćuje duhovni život individua i omogućava im da koriste prednosti kulture, nauke i umjetnosti. Napredak u nauci i visokom obrazovanju u Republici Srpskoj treba smatrati prvim činiocem ekonomskog razvoja, dok bi drugi bio ono što se naziva porastom znanja, tj. obogaćivanje obrazovanja novim tehnološkim dostignućima. Kako zaustaviti one obrazovne interesne grupe kojima je osnovni moto profit, a ne kvalitetno obrazovanje?

Savremeni naučno-tehnološki razvoj čovječanstva omogućio je i sve veću rasprostranjenost znanja o: bezbjednosnim studijama, zaštiti, bezbjednosti i odbrani. Iako se oni, kao sveobuhvatni problem, posmatraju u svim naučnim disciplinama, nedostaje jedinstven sistemski pristup proučavanju osnovnih pojava na ovom polјu. Upravo taj i takav nedostatak u sadašnjoj nauci otklanja Teorija defendologije. Posvećenost naučnom metodološkom pristupu širenju znanja o:bezbjednosnim studijama, zaštiti, bezbjednosti i odbrani, je pravac djelovanja koji mi institucionalno, naučno i obrazovno, usavršavamo preko 20 godina.