Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

U istoriji planete Zemlje ekološke krize i katastrofe su često potresale biosferu, noseći sa sobom oštećenja i uginuća brojnih vrsta živih bića, suštinski menjajući sastav živog sveta. Uzrok ovih katastrofa u pradavnim vremenima, osim geoloških procesa nosio je kosmički karakter - sudar sa nebeskim telima ili promene parametara Zemljine orbite i položaja ose rotacije.

Od vremena kada je čovek nastao na planeti Zemlji i njegove puke borbe za biološki opstanak i straha od nepoznatih sila, preko pronalaska vatre, upotrebe uglja i gasa, od iskorištavanja ribe iz mora do drveta iz šume, minerala iz Zemljine kore do vode rijeka i mora. Čovjek je neprestano mijenjao svoj odnos prema prirodi, uništavajući njenu lepotu i jedinstvenost. Ne misleći na posledice, čovek je sve više intezivirao korišćenje prirodnih resursa da bi zloupotrebom nuklearne energije i hemijskih sredstava doveo u pitanje i sam opstanak Planete.

Akademik red. prof. dr Rade Biočanin

Ms Violeta Kaplarević, dipl. menadžer

 U drevnim civilizacijama ljudi su koristili prirodne droge/narkotike iz svoje okoline najčešće u magijskim i religioznim obredima. Korišćenje droga izvan tog konteksta bilo je rijetka pojava. U drugoj polovini XX veka došlo je do ekspanzije zloupotrebe droga, kao i do dramatičnog porasta broja osoba koje su zavisnici od različitih droga, bilo da su one prirodnog ili sintetskog porekla. Ova pojava je raširena naročito među mladima. Karakteristično je i to, da su u svim krajevima svijeta dostupne sve droge, bez obzira gde se one proizvode. Sve više se koriste sintetizovane droge čije je dejstvo jače, a time i opasnije od dejstva prirodnih droga. Posljednjih godina zabeležene su povećane količine sintetičkih droga, koje već nakon prvog konzumiranja izazivaju teške posljedice po konzumenta.

Poštovani,

nama je izuzetno drago što Vi posjećujete našu stanicu. Zbog toga, a na Vašu želju, postavićemo sva Izdanja na jedno mjesto.

Hvala 

 

2020. godina

Totalitarizam, Braco Kovačević

Metodološki pristup u istraživanju zavisti od psihoaktivnih supstanci, Akademik .dr Rade Biočanin Ms Zilha Demović, dipl.biolog

U „BORBI“ SA KORONA VIRUSOM-izazovi, rizici, prijetnje i zaštita, Akademik .dr Rade Biočanin

IISTINE I ZABLUDE O CORONA VIRUSU, Akademik .dr Rade Biočanin

Genetički inženjering u vodjenju biološkog rata i mere bezbednosti u nacionalnim okvirima, Prof. dr Rade Biočanin

Bjekstvo iz Bosne i Hercegovine, Braco Kovačević

Etika bombardovanja ili bombardovanje etike, Braco Kovačević

Rešavanje ekoloških problema napuštenih pasa u regionu, Doc.dr Boban Kostić

Politički marketing i lobiranje, Doc. dr Borislav Bojić

Ratovi za vodu, Braco Kovačević, Irina Kovačević

Visoko obrazovanje je na raskršću humanizma i u okovima neoliberalnog i globalizacijskog koncepta obrazovanja, Prof.dr Duško Vejnović

I opet su lile kiše, Tijana Rapaić Marković

Najveće svetske epidemije i pandemije, Prof. dr Rade Biočanin

Biološka avet današnjice, Prof. dr Rade Biočanin

Psihoaktivne supstance, Akademik red. prof. dr Rade Biočanin Ms Violeta Kaplarević, dipl. menadžer

 

2019, godina

Akcidenti u životnoj sredini Prof. dr Rade Biočanin Doc. dr Sonja Ketin

Genetski modifikovana hrana (za i/ili protiv), Braco Kovačević, Irina Kovačević

Globalizacija destrukcije, Braco Kovačević, Irina Kovačević

Neoliberalna hegemonija, Braco Kovačević

Osnovi defendologije, Prof. dr Duško Vejnović, dr Predrag Obrenović

 

2018, godina

Povezanost unutrašnjih resursa otpornosti i socijalne podrške sa kvalitetom mentalnog zdravlja policijskih službenika, Dr Žana Vrućinić

Strateško upravljanje, dr Darko Matijašević

Energetska efikasnostt, Mustafa Čengić Rade Biočanin Muamer Muraspahić

Mode of Global Production and Islamic Culture Of Violence, Nedžad Bašić

Global Structural Changes And Emerging Power Structures, Nedžad Bašić

International Law and Security Dilemmas in Multiethnic States, Nedžad Bašić

Klimatske promjene (mit ili realnost), Braco Kovačević, Irina Kovačević

Marketing - menadžment istraživanja, dr Vladimir Stojanović

Marketing usluga, dr Vladimir Stojanović

Zaštitna funkcija bezbednosti u vanrednim situacijama, dr Ljubo Pejanović, dr Duško Vejnović, dr Mile Rakić

Zarobljena država, Braco Kovačević

Siromaštvo i migracije, Braco Kovačević, Jagoda Petrović

 

2017, godina

Politička kultura, Prof. dr Duško Vejinović

Politička kultura (lat), Prof. dr Duško Vejinović

Sociology of global risk society (Anthony Giddens and Ulrich Beck), Braco Kovačević, Irina Kovačević

Defendološki (zaštitni, bezbjednosni i odbrambeni) izazovi u međunarodnim odnosima sa pogledom na BiH, Dr Duško Vejnović Dr Predrag Obrenović

Karakteristike sistema bezbjednosti, dr LJubo Pejanović dr Duško Vejnović dr Mile Rakić

Forenzička lingvistika, Lidija Nikolić-Novaković

Nauka, obrazovanje i akademska zajednica trebaju postati generatori razvoja društava u tranziciji, Prof. dr Duško Vejnović

Zaštita od požara i spasavanje, doc dr Dragan Radišić

Serbs in the new world order, Braco Kovačević

Science, education and academic community should become generators of societies in transition, PhD Dusko Vejnovic

 

2016. godina

Država i desuverenizacija, Braco Kovačević

 

2015. godina

Knjiga o knjigama, Prof. dr Duško Vejnović, dr Velibor Lalić

Библиографија чланака часописа дефендологија (1997-2015), Бојана Милошевић

 

2014. godina

Nasilje i sport, Duško Vejnoviü

Politička kultura, dijalog, tolerancija i demokratija u bosni i hercegovini, Prof.dr Duško Vejnović

Teorija i sociologija sporta, Petar D. Pavlović, Duško Vejnović

 

2013. godina

Kultura i kontrakultura, Braco Kovačević

Globalne nejednakosti i bezbjednosne prijetnje, Braco Kovačević, Irina Kovačević