Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Navršile su se tri decenije od osnivanja prvih političkih stranaka i uvođenja sistema višestranačkog parlamentarizma na ovim prostorima. Dakle, ukidanjem jednopartijskog i uvođenjem višestranačkog političkog sistema, stvorile su se pretpostavke za nastanak političkog tržišta, na kojem dolazi do nadmetanja političkih stranaka, tj. svojevrsnе tržišnе utakmicе za osvajanje što većeg tržišnog političkog učešća.