Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Parola-neka tržište upravlja svime, sprega politike i korporacija koju treba kritikovati-sloboda je najveća vrijednost Političari u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini narode zabavljaju sporednim stvarima i na taj način manipulišu demokratijom na isti način kako su to činili s tržištem i privatizacijom koja je završila kao velika pljačka društvenog bogatstva u interesu pojedinaca i grupa.

„Građanstvo je suviše paralizovano poniženjem da bi bilo sposobno da se pobuni“ (Sartr)

Bosansko hercegovačka politička pozorišna predstava pod otvorenim nebom, u kojoj caruje podsmijeh, sumnja i mržnja, daje se neprekidno više od dvadeset godina, a da pozorišna publika nikako da prepozna tragikomediju u kojoj joj režiseri ove predstave dodjeljuju glavnu ulogu.

Čovjek koji je u bezdušnu politiku uneo svoju dušu, u nacionalnu ideologiju humanizam, u hrvatsko-srpski raskol duh sporazuma, a šovinističkoj suprotstavio je demokratsko mirotvorstvo. Sve su to svojstva antipolitike u današnjem svijetu totalne politike. I čim je progovorio, Srbi su ga slušali; sve što je rekao u politici Srbi su primili kao istinu.