Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

Breadcrumbs

Dejtonska BiH je na istorijskom balkanskom raskršću. U početku bijahu laž i prljavština: i dole, i gore i uvijek. Laž i prljavština u odnosima: unutar i između bosanskohercegovačkih masa (naroda), unutar i između elita (vođstava i vođa) tih naroda i između bosanskohrecegovačkih masa (naroda) i njihovih elita (vođstava i vođa).

Od kada su ljudi nastali oni su postojali i postoje, istovremeno,kao individualna i rodna bića, kao robovi („oruđa koja govore“) i robovlasnici, kao kmetovi i feudalci, kao proleteri i kapitalisti, a postoje i danas kao mase i elite, odnosno kao podređeni i nadređeni, obespravljeni i obespravljivači, potlačeni i tlačitelji, izrabljivači i izrabljeni, moćni i nemoćni, bez obzira što po raznim deklaracijama, ustavima i ideologijama takve podjele među ljudima (danas) ne postoje, pa su čak i zabranjene.

 

Za čitav tekst, kliknite ovdje.