Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Кроз вишегодишње дружење и плодну сарадњу пратим активности књижевника Драгише Марковића, посебно у области публицистичке делатности на националном и међународном нивоу. Завршним прегледом књиге ''БУКА СТРАШНИЈА ОД ЗВУКА', видим да је дошло до реализације идеје, да се родољубиви циклус песама штампа као посебна књига, што је заиста право рјешење.

Овај родољубиви циклус садржи пјесме од Светог Саве до данашњег дана , где је народ СРЈ и Републике Србије страдао од многих освајача кроз историју, као и од НАТО агресора 1999. године (од 24. марта до 10. јуна, за 78 дана бесомучног бомбардовања од стране19 земаља НАТО алијансе.)

Neodvojiva povezanost nežive i žive prirode temelji se na funkcionalnoj povezanosti života na Zemlji i njenog okoliša, kako je to i u samom naslovu naznačeno. Prikazana su dva segmenta koja su u uzročno-kauzalnoj vezi, te kao koherentna cjelina ima svoju prirodnu održivost.

Монографија „Регионална полицијска сарадња на Западном Балкану са посебним освртом на полицијски систем Босне и Херцеговине“ представља резултат израде и одбране идентично насловљеног завршног мастер рада, одбрањеног на Факултету безбедности Универзитета у Београду. Данас можемо сведочити бројним безбедносним изазовима, ризицима и претњама са којима је суочен регион Западни Балкан.