Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

 

Pred vama, nama je Zbornik radova Sport i razvoj- Sport za sve koji je rezultat održanog međunarodnog naučnog skupa na temu Razvoj sporta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Organizator skupa je naučno-istraživačko Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, povodom obilježavanja Jubileja 20 (dvadeset) godina uspješnog rada i razvoja, a u saradnji sa partnerima iz institucija sporta, naučnih i obrazovnih institucija i nevladinih organizacija. U Zborniku su različitim multidisciplinarnim pristupima, između ostalog, obrađene teme kao što su: Sport i porok, Menadžment i menadžeri u funkciji razvoja sporta, Postaje li profesionalni nogomet svjetovnom religijom, Sport kao instrument politike, Globalizacija, konzumerizam i sport, Proteini u ishrani sportista i adolescenata kroz bio-hemijsko upravljanje organizmom, Ekonomski aspekti razvoja sporta, Sport izvan sportskih terena, Društveno-ekonomski aspekti razvoja sporta, Specifičnosti sporta u BiH, Etika u fotografijama sportskog novinarstva, Strategije prevencije negativnih društvenih pojava u predtakmičarskim oblicima sportske prakse, Financiranje sporta-komparativni pregled u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini, Navijačke grupe u svijetlu teorije potkulture i prakse socijalnog rada, Značaj sporta za sve sa naglaskom na navijačko nasilje, Kultura i menadžment u sportu i sportskoj organizaciji, Motorička sposobnost ispitanika u predikciji uspješnosti vođenja lopte u košarci, Razvoj i specifičnosti sporta i fizičkog vaspitanja, Ekonomski značaj sportskog menadžmenta, Društveni aspekti sporta, Sport i klasifikacija sporta, Pravni aspekti sporta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, Poslovna komunikacija u sportu, Stavovi fudbalera i fudbalskih stručnjaka o privatizaciji fudbala u Republici Srpskoj, Sport i civilno društvo, Etika i sport-ekonomija i odgovornost, Značaj kriminalističko obavještajnog i analitičkog rada u sprećavanju nasilja u sportu i Uticaj morfoloških karakteristika na eksplozivnu snagu mladih košarkaša.

Koliko je voda značajna u čovjekovom ličnom, društvenom i kulturnom pogledu, dovoljno je reći da su se prva čovjekova naselja pojavila pored rijeka i jezera, jer su ljudi shvatili značaj vode za život.

Pojavom prvih ljudskih naselja pored vodâ, započeo je i razvoj ljudske kulture i civilizacije.