Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Pesnik Tijana Rapaić Marković master profesor jezika i književnosti (srbista) je rođena 11.12.1977. u Beogradu, a osnovnu i srednju školu završila u Novom Sadu. Još od malena je pokazala visoku darovitost za muziku, pesmu i knjiženost i počela da ispisuje stihove i recituje na školskim priredbama. Završila je osnovne studije srpskog jezika i književnosti na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a tema diplomskog rada glasila je: „Složenice u Tipiku arhiepiskopa Nikodima“, koji je izazvao posebnu pažnju kod profesora i vršnjaka. Potom, 2014. godine, stekla je zvanje master profesor jezika i književnosti (srbista), odbranivši rad pod nazivom: „Veština pisanja u nastavi srpskog kao stranog jezika“.

Akademik prof. dr Rade Biočanin

Ms Zilha Demović, dipl.biolog

 U drevnim civilizacijama ljudi su koristili prirodne droge iz svoje okoline najčešće u magijskim i religioznim obredima. Korišćenje droga izvan tog konteksta bilo je rijetka pojava. U drugoj polovini XX vijeka došlo je do ekspanzije zloupotrebe droga, kao i do dramatičnog porasta broja osoba koje su zavisnici od različitih droga, bilo da su one prirodnog ili sintetskog porijekla. Ova pojava je raširena naročito među mladima. Karakteristično je i to, da su u svim krajevima svijeta dostupne sve droge, bez obzira gdje se one proizvode. Sve više se koriste sintetizovane droge čije je dejstvo jače, a time i opasnije od dejstva prirodnih droga.