Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Defendologija, kao naučna disciplina o zaštiti, odbrani i bezbjednosti, nova je naučna disciplina, paradigma zasnovana na naučnom diskursu zaštita+odbrana=bezbjednost. Defendologija, prema Hegelovoj dijalektici, objedinjuje razvojne oblasti, uže naučne oblasti zaštitu, odbranu i bezbjednost u dijalektičko jedinstvo, u cjelinu. Ona kao takva ima univerzitetski nivo, dok su razvojne oblasti koje je konstituišu više stručnog, strukovnog karaktera. Pri tome treba imati u vidu da je bezbjednost jedna i nedjeljiva i nije konstituisana kao naučna disciplina. Ponerologija je nauka o izučavanju zla, ona je naš svetionik – kako otkriti prirodu zla, uzroke zla i razvoj zla? Dva grčka monaha, lologa dali su naziv ponerologija, grčki poneros = zlo, a proces geneze zla u skladu sa tim, nazvan je „ponerogeneza“.

U istoriji planete Zemlje ekološke krize i katastrofe su često potresale biosferu, noseći sa sobom oštećenja i uginuća brojnih vrsta živih bića, suštinski menjajući sastav živog sveta. Uzrok ovih katastrofa u pradavnim vremenima, osim geoloških procesa nosio je kosmički karakter - sudar sa nebeskim telima ili promene parametara Zemljine orbite i položaja ose rotacije.

Od vremena kada je čovek nastao na planeti Zemlji i njegove puke borbe za biološki opstanak i straha od nepoznatih sila, preko pronalaska vatre, upotrebe uglja i gasa, od iskorištavanja ribe iz mora do drveta iz šume, minerala iz Zemljine kore do vode rijeka i mora. Čovjek je neprestano mijenjao svoj odnos prema prirodi, uništavajući njenu lepotu i jedinstvenost. Ne misleći na posledice, čovek je sve više intezivirao korišćenje prirodnih resursa da bi zloupotrebom nuklearne energije i hemijskih sredstava doveo u pitanje i sam opstanak Planete.

Akademik red. prof. dr Rade Biočanin

Ms Violeta Kaplarević, dipl. menadžer

 U drevnim civilizacijama ljudi su koristili prirodne droge/narkotike iz svoje okoline najčešće u magijskim i religioznim obredima. Korišćenje droga izvan tog konteksta bilo je rijetka pojava. U drugoj polovini XX veka došlo je do ekspanzije zloupotrebe droga, kao i do dramatičnog porasta broja osoba koje su zavisnici od različitih droga, bilo da su one prirodnog ili sintetskog porekla. Ova pojava je raširena naročito među mladima. Karakteristično je i to, da su u svim krajevima svijeta dostupne sve droge, bez obzira gde se one proizvode. Sve više se koriste sintetizovane droge čije je dejstvo jače, a time i opasnije od dejstva prirodnih droga. Posljednjih godina zabeležene su povećane količine sintetičkih droga, koje već nakon prvog konzumiranja izazivaju teške posljedice po konzumenta.