Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

O časopisu Defendologija

Časopis Defendologija je naučni časopis, osnovan 1997. godine. Časopis izlazi dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku dva puta godišnje. Multidisciplinarnog je karaktera, a dominantne teme su slјedeće: zaštita, bezbijednost, odbrana, policija, vojska, službe bezbijednosti, civilno društvo, nevladine organizacije, mediji, konflikti, nezaposlenost, trgovina lјudima, nasilјe u sportu, civilno-vojni odnosi, religija, lјudska prava, kriminalitet, civilna zaštita, akademska zajednica, društvena odbrana, sistem bezbijednosti, međuetnički odnosi i policijska djelatnost, bezbijednosni menadžment, problemi sindikata, ekološke teme, nacionalna bezbijednost, globalizacija, detektivska djelatnost, socijalni kapital, odlučivanje i naređivanje u policiji, kako protiv terorizma, problemi narkomanije, ustavno pravo, političke stranke, etika, opojne droge, geopolitički položaj Republike Srpske, država i pravo, sajber kriminal, demokratizacija Bosne i Hercegovine i evropske integracije, te niz drugih tema iz oblasti politikologije, sociologije, defendologije, kriminologije, geopolitike, terorizma, civilnog društva itd. Urednik časopisa je dr Velibor Lalić, a glavni i odgovorni urednik je prof. dr Duško Vejnović.

Uputstvo za autore preuzmite ovdje. Uputstvo za citiranje (APA) preuzmite ovdje.

Ovaj rad se bavi socijalnim i estetskim faktorima popularnosti američkog filmskog vesterna kod jugoslovenske publike, počevši od sredine XX veka. Autor najpre propituje sociološke odrednice filmske publike i analizuje društvene uslove formiranja njenog ukusa. Za empirijsku bazu poslužila su istraživanja ukusa filmske publike, koja su vršena u Beogradu od pedesetih do osamdesetih godina. U tom periodu žanr vesterna se, uz avanturistički film, nalazio u vrhu popularnosti. Reč je o fazi pozapadnjačenja ili „amerikanizacije“ jugoslovenskog društva, koje je učinilo odlučan otklon od politike Sovjetskog Saveza.

Predstavljamo Vam novi broj (Broj 43-44) časopisa Defendologija. Časopis Defendologija je bio, jeste i biće dosljedan svojoj programskoj orijentaciji multidisciplinarnog karaktera. Različitost i multidisciplinarnost tema je obilježje i ovoga broja, a posebno se izdvajaju sljedeće teme: Sociologija u vremenu nevremena; Turizam u funkciji razvoja i uticaj bezbijednosti na njegov razvoj; Migracije u međunarodnim odnosima i u kojoj mjeri migraciona kriza predstavlja prijetnju za Evropsku uniju; Prijedlog novog načina financiranja zaštite i spasavanja/civilne zaštite u Republici Srpskoj i Pravni i ekonomski aspekti primjene elektronskog poslovanja u jedinicama lokalne samouprave.