Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Zahvaljujući globalnoj difuziji novih tehnologija, posljedice koje proističu iz tehnološkog razvoja globalno pogađaju cijelo čovječanstvo. Kompjuter-virusi, zračenja, patogeni ili neki drugi agensi koji su posljedica brzog tehnološkog razvoja redovito se pojavljuju kao globalne prijetnje koje nužno traže globalni sistem izvještavanja, zajedničke planove i programe, globalne norme i ugovore i zajedničke programe kontrole i nadziranja globalnih tehnoloških rizika i prijetnji.