Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Tranzicijsko vrijeme nosi svestrane promjene u svim oblastima života i rada, pa tako i na savremenim Univerzitetima i fakultetima. Bolonjski pristup visokom obrazovanju je takav da u prvi plan stavlja u većoj mjeri tržišne principe i kriterije sa porukom da tržište reguliše sve. Taj koncept je doveo do stagnacije mjesta i uloge društveno-humanističkih nauka. Sve više se odustaje od principa kritičkog mišljenja koje je u temelju društvenih nauka. Društveno-humanističke nauke, istorijski gledano, nikada u svom razvoju nisu mogle da budu tržišno uspješne, naprosto iz razloga jer je njihova priroda i uloga u društvu sasvim drugačija.

Istorijski je poznato tumačenje da budućnost treba zaraditi. Centralna tema u BiH na svim razinama, svim sredinama i „strukturama“ jest društvena kriza s kojom smo suočeni. Potreban je instinkt, irmanentna mudrost i egzistencijalni razum cjeline (društva, naroda), koja uvijek nalazi rješenje i izlaz. Tu „mudrost cjeline“ treba organizovati i usmjeravati. Bez promišljenog i organizovanog usmjeravanja, bez angažmana temeljenog na iskustvu i svestranom uvidu u kontekst (ne, dakle, pukog akitivizma), spontani izlaz što ga nalazi „egzistencijalni razum“ postaje izlaz za nuždu.

Politička praksa, a i sama teorija u društvenim naukama ističe da se savremena država sve više udaljava od principa narodnog suvereniteta i demokratskog uređenja zajednice, a sve se više približava Hegelovu modelu monarhije u kojoj sfera moći postaje „apsolutno određujući moment cjeline“ (zajednice). BiH kao federativna zajednica nije, dakle, samo institucijsko normativni politički oblik i mehanički zbir posebnih jedinica, već je istorijsko-dijalektički proces u kojem su svi elementi i svi oblici povezanosti podvrgnuti promjeni.