Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Breadcrumbs

Danas je sve promjenjeno. Promjenio se i svijet i ljudi, i narodi i države. Promjenio se je interes i identitet pojedinca i grupe. Promjenio se je odnos čovjeka prema čovjeku. Promjenio se je i odnos pojedinca prema samom sebi. Promjenila se je „kultura vjerovanja i nadanja“. Nekad slavna i idealizirana imaginarna prošlost, preživjela u glavama pojedinaca ili čitavih naroda, pred naletom vremena i novih promjena, urušava se u depresivnoj sadašnjosti u kojoj se stvara nova iracionalna „kultura agresivnosti“ koja prijeti da izraste u „kulturu poniženja“ čovjeka i čitavih naroda.

Logično je pitanje kuda ide dejtonska BiH? Političke (nacionalne) i kulturne (vjerske) podjele su prepoznatljiva obilježja u Bosni i Hercegovini što predstavlja ozbiljan problem za stvaranje građanskog (civilnog) društva za duži vremenski period. Naša istorija bila je vojna i diplomatska, a ne ekonomska i kulturna. Ovdje se bez prijatelja mora, ali bez neprijatelja ne može, jer se unutrašnji ili spoljašnji neprijatelj koristi kao integrativni princip.