Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

Breadcrumbs

U razgovor političkih elita, masmedijske zajednice, organizacija civilnog društva (NVO) i građana po pitanju klevete i uvrede idemo sa namjerom da se traži istina, a ne da se ostvari pobjeda nad sagovornikom:čim priznam pravo drukčijeg mišljenja odričem se prava da sam samo ja u pravu.