Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

Breadcrumbs

Ozbiljni nesporazumi na relaciji Istok-Zapad, Rusija-NATO, Rusija-SAD, problemi na relaciji Rusija-Ukrajina postavljaju višestruka pitanja, teme i dileme bezbjednosnih izazova naše civilizacije.U pravu je Bertrand Rasel kada je rekao da je čovječanstvo „ujedinjeno u zlu“ i da još „nije ujedinjeno da čini dobro“. Ljudi su „usvojili tehniku uzajamnog uništenja, ali ne i mnogo poželjniju tehniku sve opšte saradnje“.Raspadom bipolarne bezbjednosne strukture došlo je do bitnih promjena „hladnoratovskih” činilaca bezbjednosti. Krug nedržavnih subjekata, koji imaju uticaj na bezbjednost, značajno se proširio na račun smanjenja uloge države. Istovremeno, došlo je i do promjena izazova, rizika, izvora i prijetnji bezbjednosti. Opasnost od izbijanja ratnih sukoba između država nije potpuno eliminisana, ali je značajno smanjena. Međutim, pojedinačna, grupna, nacionalna i univerzalna bezbjednost su sada izložene mnoštvu novih izazova, rizika i prijetnji.

Često se pitamo kakva nam je bila prošlost i kako je nastao život, šta nas čeka u budućnosti, kakva nam je sadašnjost i da li smo sami u Kosmosu? Zašto mi postojimo? Zašto ovi prirodni zakoni, a ne neki drugi? Kada je vrijeme počelo? Odakle smo mi došli? Koja je naša sudbina? Šta je bilo prije “početka vremena”? Šta se nalazi izvan granica Svemira? Da li je moguće putovati unazad u vrijeme? Šta je to materija i šta je drži “na okupu”? Od čega je Svemir sačinjen? Kada gledamo nebo i vidimo planete, zvijezde, galaksije…, to je samo 5% svemira, samo tih 5% čine elementarne čestice od kojih smo svi mi sastavljeni.

Zaluđeni ambicijama da sebe vide velikim vladarima sposobnim da vrate slavu, moć i ugled srednjovjekovne prošlosti svojih naroda, balkanski nacionalisti, na samom izmaku 20 stoljeća, najavili su nacionalne programe historijske reinkarnacije svojih nacija. Zapalili su nacionalističku populističku retoriku i potpalili nacionalističke vatre koje će ih gurnuti u surovi rat, mržnju, korupciju i kriminal zastrašujućih razmjera. Nakon teških ozljeda nanijetih razumu, moralu i dostojanstvu čovjeka, bilo je teško za očekivati da će moći prepoznati razmjere i posljedice počinjenog zločina i da će se povući iz svojih fantazija, iluzija i samoobmane.