Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

ПРОФ. ДР ДУШКО ВЕЈНОВИЋ, редовни професор Универзитета у Бањој Луци Улица Николе Пашића 38, 78 000 Бања Лука

БИОГРАФИЈА

Проф. др Душко Вејновић, рођен је 16.1.1961.године у Соколишту, општина Нови Град, раније Босански Нови, гдје је и завршио основну школу. Средњу школу је завршио у Сиску, а Факултет политичких наука завршио је у Загребу 1985. године, гдје је и магистрирао 1988. године и стекао научно звање магистра политичких знаности. На истом факултету је изабран за асистента 1989. године. У Босну и Херцеговину – Републику Српску – Бања Луку дошао је 1991. године, гдје се одмах укључио као сарадник Педагошке академије у Бањој Луци, запослио се у Министартсву унутрашњих послова Републике Српске као професор и изводио наставу за све нивое образовања полицијских кадрова у рату, Вишој школи унутрашњих послова, Високој школи унутрашњих послова Републике Српске. Докторску дисератцију одбранио је на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци 2000.–те године и стекао звање доктора социолошких наука. У времену 2000 – 2007.године вршио је дужност директора Центра за геостратешка истраживања Универзитета у Бањој Луци. Стално је запослен на Универзитету у Бањој Луци као редовни професор и изводи наставу на Факултету безбједносних наука, Факултету политичких наука, Факултету физичког васпитања и спорта и Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци. (За доцента је биран 2001. године, за ванредног професора 2005. године, и за редовног професора Универзитета у Бањој Луци биран је 2011. године.) Ожењен је и отац једног пунољетног дјетета.

Професионално, стручно, педагошко, културно, спортско, образовно, научно и јавно ангажовање

За 31 годину боравка у Бањој Луци, рада, стручног, педагошког, културног, спортског, образовног, научног и јавног рада, редовни проф. Душко Вејновић, учествовао је и спровео сљедеће активности: Објавио је 28 књига (од којих су неке преведене на енглески језик), 47 радова у домаћим и међународним научним часописима, 71 рад са међународних научних скупова, и преко 60 осталих стручних и научних радова, те преко 50 стручних и научних пројеката домаћег и међународног значаја, а многи од њих су урађени у сарадњи са Градом Бања Луком, (нпр.Политичка култура, дијалог, толеранција и демократија у БиХ, 2003.године; Како млади спроводе слободно вријеме у граду Бања Лука, 2022.године, Безбједност у заједници-са тежиштем на град Бања Луку, 2022.године), главни и одговорни је уредник часописа Социолошки дискурс, Бања Лука, члан је редакције часописа Војно делоУниверзитет одбране Београд, члан је редакције часописа Дефендологија МНЕ, Никшић, Црна Гора, што је виљиво на свим релевантним мeђунaрoдним цитатним базама као што су:

• Publons - Clarivate Web of Science (ResearcherID: B-4053-2019, https://publons.com/researcher/1797109/dusko-vejnovic/

• Orcid (Open Resercher and Contributor ID, https://orcid.org/0000-0002-7504-2796

• Google Scholar, https://scholar.google.com/citations?hl=sr&user=rnUbgPgAAAAJ

www.defendologija-banjaluka.com

https://www.unibl.org/fis/zaposlen/5788-dusko-vejnovic

https://defendologijamne.com/

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Научни, образовни, јавни, стручни, педагошки, културни и спортски рад је везан за подручја као што су: социологија, дефендологија, полемологија, понерологија, социологија спорта, социологија слободног времена, пословна култура и комукација, методологија научно истраживачког рада, комуникологија, полиција, заштита, одбрана, војска, безбједност, криминологија и низ других научних дисциплина, те иницирање и организација великог броја међународних, националних научних скупова и Пројеката, промоција резултата истраживања и рада, гдје је на изузетно квалитетан начин промовисан град Бања Лука, његове вриједности и оријентације.

Предсједник је и оснивач научно-истраживачке организације Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања у Бањој Луци већ 25 година, у оквиру које је организатор 56 међународних стручних и научних скупова, издавач и главни и одговорни уредник 170 књига, 5 Годишњака Европског дефендологија центра, 50 бројева часописа Дефендологија (која излази двојезично: на српском и енглеском језику, континуирано већ 25 година), 29 Зборника радова међународног значаја, и низ других образовних, научних и издавачких активности. Све ово је видљиво из излиста Народне и Универзитетске Библиоте Републике Српске, што Вам достављамо у прилогу.

Предсједник је Удружења наставника и сарадника јавног Универзитета у Бањој Луци од 2013.године, у оквиру којег је публиковано 21 Зборик радова са међународних научних скупова, те више монографских публикација – књига. Видљиво је из излиста Народне и Универзитетске Библиотеке Републике Српске, што Вам достављамо у прилогу.

Предсједник је Научног удружења Социолошки дискурс Бања Лука од 2020.године, у оквиру којег је публиковано 20 књига, и часописа Социолошки дискурс који излази двојезично (на српском и енглеском језику). Видљиво је из излиста Народне и Универзитетске Библиотеке Републике Српске, што Вам достављамо у прилогу.

Добитник је више домаћих и међународних признања за образовни, научни, педагошки, културни, спортски, стручни и јавни рад, за развој треће мисије факултета и Универзитета (прва је образовање, друга је истраживање) , а трећа је ангажовање у заједници, међу којима се истичу и Повеља капетан Миша Анастасијевић 2019 .године, и учествује у раду Одбора за образовање, науку, културу и информисање, те Одбора за безбједност Народне скупштине Републике Српске као акредитован испред Удружења.

Сарадник је са више националних и међународних образовних и научних институција, професор по позиву, рецензент у више књига и часописа, те ментор и члан Комисија кандидатима за одбрану дипломских, магистарских, мастер радова и докторских дисертација, истакнути је научни и јавни радник.

Проф.др. Душко Вејновић, редовни професор Универзитета у Бањој Луци Контакт: + 0038751 309 470; 065 526 793 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Бања Лука, 10.03.2022.године

 

За Библиографију, кликните овдје.

 

За Удружење дефендолога Републике Српске- издања, кликните овдје.

 

On english, click here.

Hа русском языке, нажмите здесь